Zniknie podwójne ubezpieczenie OC

Dobra wiadomość dla kierowców - Rada Ministrów zajmie sie nowelizacją ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych - pisze "Rzeczpospolita". Nowelizacja ma zlikwidować powszechny problem podwójnego ubezpieczenia OC.

Aktualnie umowa ubezpieczenia oc jest automatycznie przedłużana na następny rok, jeśli tylko posiadacz polisy oc nie zalega ze składkami i nie wypowiedział jej na piśmie najpóźniej do dnia poprzedzającego jej wygaśnięcie. Jeśli nasz dotychczasowy ubezpieczyciel nie dostanie na czas naszego pisma automatycznie przedłuży nasze ubezpieczenie oc. Jeśli my w tym czasie zdążyliśmy już kupić ubezpieczenie oc u innego ubezpieczyciela jesteśmy zmuszeni płacić podwójne ubezpieczenie oc - u starego i u nowego ubezpieczyciela.

Nowelizacja ustawy ma zlikwidować ten problem. Ma ona polegać na tym, że kierowca posiadający podwójne oc będzie mógł rozwiązać automatycznie przedłużoną umowę ubezpieczenia oc. Będzie musiał jednak zapłacić składki oc za okres, kiedy umowa była ważna i zakład ubezpieczeniowy ponosił odpowiedzialność.