Zmiana OFE – jak zmienić OFE?

Ile kosztuje zmiana OFE? Czy zawsze trzeba za nią płacić? Odpowiedzi na te i kilka innych pytań znajdziesz w artykule.

Przeglądasz rankingi i Twój OFE nie wypada najlepiej? Wylosowano Cię, teraz chcesz zmienić Otwarty Fundusz Emerytalny? To najczęstsze powody zmiany OFE. Kiedy już wiesz, że chcesz zmienić OFE, pojawiają się pytania jak to zrobić i czy musimy za to zapłacić.

Jak zmienić OFE?

Aby zmienić Otwarty Fundusz Emerytalny należy po pierwsze zapisać się do nowego, wybranego przez nas funduszu. Przy podpisywaniu umowy trzeba pamiętać o zaznaczeniu, że zmieniamy fundusz emerytalny. Można zapisać się do OFE kontaktując się z agentem ubezpieczeniowym. Wygodnym i szybszym sposobem na przystąpienie do OFE jest zapisanie się przez internet. Można skorzystać z wniosków online, jakie udostępniamy na stronie ubezpieczenie-online.com.pl.

Gdy już zapiszemy się do naszego nowego OFE, trzeba poinformować o tym stary fundusz emerytalny. W specjalnym piśmie wyrażamy naszą świadomą chęć wystąpienia z funduszu. Pismo to musi zawierać nasze dokładne dane: imię, nazwisko, adres, numery: PESEL i NIP, serię i numer dowodu tożsamości oraz numer umowy członkowskiej w „starym” funduszu emerytalnym. Podajemy także dane naszego „nowego” funduszu: jego nazwę, numer nowej umowy i datę i godzinę jej podpisania. Na koniec listu zaznaczamy, że wiemy, że podaliśmy wszystkie dane potrzebne do zmiany OFE i jeśli będą opóźnienia w transferze będziemy skarżyć się do UNFE. Pismo wysyłamy listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Od dnia potwierdzenia odbioru jest naliczany ustawowy czas na transfer. Kopię pisma wysyłamy też do ZUS.

Kiedy można zmienić OFE bezpłatnie?

Zmiana OFE jest bezpłatna w dwóch przypadkach. Możemy zmienić bezpłatnie OFE, kiedy nasz staż członkowski w dotychczasowym OFE przekroczy 24 miesiące. Staż w OFE liczony jest od ostatniego dnia miesiąca, w którym przystąpiliśmy do OFE. Znaczy to, że jeśli podpisaliśmy umowę przystąpienia do OFE w styczniu 2009 roku, najwcześniej bezpłatnie możemy zmienić OFE w lutym 2011 roku. Bezpłatnie możemy także zmienić OFE, kiedy zarządzanie OFE, w którym jesteśmy przejmie inne PTE lub kiedy nasze OFE połączy się z innym Otwartym Funduszem Emerytalnym.

Kiedy i ile trzeba zapłacić, aby zmienić OFE?

Jeśli jesteśmy członkami funduszu emerytalnego krócej niż 24 miesiące za zmianę funduszu musimy zapłacić. Wysokość opłaty jest uzależniona od naszego stażu członkowskiego. 160 zł musimy zapłacić, jeśli w funduszu, który chcemy opuścić jesteśmy krócej niż 12 miesięcy. 80 zł będzie nas kosztować zmiana funduszu emerytalnego, którego członkami jesteśmy dłużej niż 12 miesięcy, ale krócej niż 24 miesiące. 

Oprócz tego przy zmianie OFE fundusz emerytalny pobiera tzw. opłatę manipulacyjną za przelanie naszych składek do innego OFE. Wysokość tej opłaty jest określona i stanowi 4 proc. minimalnego wynagrodzenia w danym kwartale, czyli obecnie ok. 40 zł. Warto dodać, że opłaty te pokrywamy z własnej kieszeni, a nie z konta emerytalnego.

Jak odbywa się zmiana OFE?

Zmienienie OFE wiąże się z wypłatą transferową, czyli przeniesieniem środków zgromadzonych w dotychczasowym funduszu do nowego OFE. Wypłaty transferowe odbywają się 4 razy w roku: w ostatni roboczy dzień lutego, maja, sierpnia i listopada. Jeśli zależy nam na jak najszybszym przeniesieniu naszych środków musimy pamiętać, że nową umowę z funduszem emerytalnym musimy zawrzeć do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym odbywa się wypłata transferowa. Na przykład, jeśli chcemy zdążyć na sesję transferową w maju, umowę z nowym OFE musimy podpisać do 25 kwietnia.