20.11.2012 Złoty Zderzak ponownie dla Allianz

Allianz został wyróżniony przez Polską Izbę Motoryzacji nagrodą Złotego Zderzaka. To wyróżnienie, przyznawane za jakość współpracy z warsztatami samochodowymi, trafiło do Allianz już po raz piąty.

„Złoty Zderzak” to ranking przygotowywany na podstawie analizy jakości współpracy między towarzystwami ubezpieczeniowymi a serwisami samochodowymi – autoryzowanymi i nieautoryzowanymi. W rankingu oceniany jest poziom kompetencji i rzetelność likwidatorów szkód komunikacyjnych, szybkość i sprawność procesu likwidacji szkody, ilość skarg, odwołań oraz pozwów sądowych kierowanych przeciwko ubezpieczycielowi a także ocena atrakcyjności polis oferowanych przez ubezpieczyciela pod kątem ich sprzedaży.

W tegorocznym badaniu ocenie poddanych zostało 18 ubezpieczycieli. Allianz zdobył najwyższe oceny, zajmując w rankingu pierwszą pozycję. Złoty Zderzak trafił do naszej firmy już po raz piąty, na siedem edycji tego konkursu. Poprzednie wyróżnienia Allianz otrzymywał w latach 2006, 2007, 2008 i 2011, a w latach 2009-2010 zajmował w rankingu drugie miejsce.

– Wyniki badania są dla nas bardzo ważne, szczególnie w obecnych warunkach rynkowych. Dla klientów, oprócz ciekawej oferty, w ubezpieczeniu komunikacyjnym ważna jest też szybka i sprawna likwidacja szkody. Przyznanie nam pierwszego miejsca już po raz kolejny jest dla nas dowodem, że nasze działania na rzecz rozwoju współpracy z naszymi partnerami w procesie likwidacji szkód znajdują ich najwyższe uznanie – mówi Danuta Gołaszewska, dyrektor zarządzający ds. likwidacji szkód indywidualnych w Allianz Polska.