Wypowiedzenie umowy OC

 

Nie odpowiada nam nasz dotychczasowy ubezpieczyciel? Korzystając z narzędzia, jakim jest kalkulator OC obliczyliśmy, że inne towarzystwo ubezpieczeniowe proponuje nam tańsze ubezpieczenie OC? Wszystko to wskazuje, że czas zmienić ubezpieczyciela. Jest to możliwe, jednak pod kilkoma warunkami.

Kiedy można wypowiedzieć umowę ubezpieczenia OC?

Nie można zerwać umowy ubezpieczenia OC w trakcie jej trwania i ubezpieczyć się u kogoś innego. Ubezpieczyciela można zmienić, kiedy wygaśnie dotychczasowe ubezpieczenie OC. Aby móc zmienić ubezpieczyciela, należy wypowiedzieć poprzednią polisę OC. W przeciwnym wypadku, zgodnie z polskim prawem, zostanie ona automatycznie przedłużona na następny rok (jeśli tylko zostały opłacone składki ubezpieczeniowe). Aby umowa nie została automatycznie przedłużona, należy wypowiedzieć ją na piśmie najpóźniej dzień przed końcem jej trwania.

Jak skonstruować wypowiedzenie umowy OC? 

Ważna jest także forma wypowiedzenia umowy. Prócz tego, że musi ona być na piśmie, musi również zawierać istotne elementy:

  • tytuł: "Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC dla posiadaczy pojazdów mechanicznych"
  • pełna nazwa oraz adres naszego dotychczasowego ubezpieczyciela
  • szczegółowe dane osobowe ubezpieczonej osoby, takie jak imię, nazwisko, adres, numer dowodu osobistego 
  • szczegółowe dane samochodu, takie jak marka, model, numer rejestracyjny
  • numer polisy
  • data, miejsce spisania dokumentu, jak również podpisy wszystkich ubezpieczonych osób (także współwłaściciela polisy, jeśli takowy istnieje). 

    Wypowiedzenie tak skonstruowane powinno wystarczyć, jeśli tylko ubezpieczyciel nie zastrzegł sobie szczególnych warunków formy wypowiedzenia ubezpieczenia - co można sprawdzić w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU). 

Można także pobrać nasz wzór:

Wypowiedzenie umowy OC (wzór) 

 

Jak dostarczyć wypowiedzenie umowy OC?

Gotowe wypowiedzenie umowy OC można dostarczyć do ubezpieczyciela za pośrednictwem poczty albo też osobiście. Korzystając z przesyłek należy pamiętać, że wypowiedzenie musi dotrzeć do ubezpieczyciela najpóźniej dzień przed końcem aktualnej polisy - data stempla pocztowego nie ma tutaj znaczenia, a data otrzymania dokumentu wypowiedzenia umowy OC przez ubezpieczyciela. Dostarczając wypowiedzenie OC osobiście mamy tę korzyść, że możemy od razu odebrać potwierdzenie wypowiedzenia umowy OC, a także zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia, które udokumentuje nasze zniżki czy zwyżki na ubezpieczenie OC, co przyda się u naszego nowego ubezpieczyciela.