Uniqa - ubezpieczenia nieruchomości-ubezpieczenie mieszkania, ubezpieczenie domu

Oblicz składkę »

Ubezpieczenie nieruchomości w Uniqa to 3 warianty ochrony ubezpieczeniowej do wyboru.

Sprzedająca ubezpieczenia w Polsce od 1990 roku Uniqa oferuje ubezpieczenie nieruchomości Dom & Szczęście - Ubezpieczenie DOM Plus. Ubezpieczenie to można kupić w jednym z trzech wariantów. Od tego, jaki wariant ubezpieczenia wybierzemy, zależy zakres ochrony ubezpieczeniowej.

Kalkulator składki ubezpieczenia

Oblicz składkę ubezpieczenia Twojej nieruchomości – skorzystaj z kalkulatora! Po wyliczeniu składki wyślij kalkulację na maila lub kup polisę wygodnie przez internet!

Ubezpiecznie nieruchomości w Uniqa

W Uniqa można ubezpieczyć dom lub mieszkanie, którego jesteśmy właścicielami wraz z „ruchomościami domowymi” znajdującymi się w domu czy mieszkaniu, którego jesteśmy właścicielem lub który wynajmujemy. „Ruchomości domowe” to będące własnością ubezpieczonego lub jego bliskich różnego rodzaju urządzenia domowe, meble, dywany, wykładziny, przedmioty i zapasy gospodarstwa domowego, odzież i inne rzeczy osobistego użytku. Do „ruchomości domowych” należą także sprzęty elektroniczne, audio, sprzęt fotograficzny, komputerowy i instrumenty muzyczne. Ubezpieczenie nieruchomości w Uniqa może objąć również gotówkę i papiery wartościowe, a także srebro, złoto i platynę oraz kamienie szlachetne i biżuterię, monety, dzieła sztuki, zbiory kolekcjonerskie. Ubezpieczenie nieruchomości w Uniqa obejmuje także rowery, wózki inwalidzkie, sprzęt sportowy, sprzęt ogrodniczy, wyposażenie domowych warsztatów, a także zwierzęta.

Ubezpieczenie mieszkania, domu – warianty ubezpieczenia Uniqa
Ubezpieczający ma 3 warianty do wyboru: basis, komfort i europa. Od nich zależy, od jakich zdarzeń będzie ubezpieczony Twój majątek. W maksymalnie rozszerzonym wariancie, ubezpieczenie nieruchomości Uniqa chroni przed skutkami pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego, huraganu, powodzi, gradu, zalania, (w tym wycieku wody z akwarium i łóżka wodnego), trzęsienia ziemi, lawiny, śniegu, huku ponaddźwiękowego, uderzenia pojazdu mechanicznego, upadku drzew, przepięcia, pękania mrozowego wewnątrz budynku lub lokalu mieszkalnego, dymu, sadzy, osunięcia się ziemi, zapadania się ziemi, deszczu nawalnego, kradzieży z włamaniem i rabunku stałych elementów i ruchomości domowych, stłuczenia szyb i przedmiotów szklanych (w tym ceramicznych płyt kuchennych).

Sprawdź, za ile możesz mieć ubezpieczenie nieruchomości – oblicz składkę ubezpieczenia!

Wylicz składkę ubezpieczenia mieszkania lub domu, zapoznaj się ze szczegółami ubezpieczenia nieruchomości Dom & Szczęście - Ubezpieczenie DOM Plus w Uniqa i kup wygodnie korzystając z internetu!

Kalkulator ubezpieczenia nieruchomości, po wprowadzeniu danych dotyczących nieruchomości i zakresu ochrony, pokazuje oferty ubezpieczenia mieszkania czy domu wraz z wysokością składki ubezpieczenia. Oferty wybrane są z propozycji następujących towarzystw ubezpieczeniowych: UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A., Towarzystwo Ubezpieczeń EUROPA SA oraz Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych. 

Wyświetlone oferty ubezpieczeniowe możesz ułożyć od najniższej składki ubezpieczenia lub według zakresu ochrony. Przy każdej z ofert można zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia – należy to zrobić przed zakupem ubezpieczenia nieruchomości. Z ofertami ubezpieczenia domu lub mieszkania można także zapoznać się szczegółowo, porównać wybrane oferty ubezpieczenia domu między sobą, a także od razu po obliczeniu składki ubezpieczenia kupić, korzystając z internetu.