Ubezpieczenie turystyczne w Generali

Szukasz ubezpieczenia turystycznego, ale nie wiesz ofertę którego towarzystwa wybrać? W niniejszym artykule przybliżamy produkt firmy Generali, być może jego zalety do Ciebie przemówią.

 


    A może nie płacić za polisę i wyrobić sobie Europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego? Niektórym to wystarcza, ale trzeba wiedzieć, że karta działa jedynie w Europie i ma istotne ograniczenia:

 • umożliwia korzystanie jedynie z placówek państwowej służby zdrowia,  

 • współudział w płatności za koszty leczenia – odrębne zasady dla każdego z państw,  

 • nie obejmuje transportu medycznego chorego i przewozu zwłok do Polski,  

 • nie pokrywa kosztów transportu narciarza ze stoku – w wielu krajach usługa w pełni odpłatna.

Warto zatem podczas wyjazdu nie opierać się na samej karcie EKUZ i wykupić dodatkowe ubezpieczenie turystyczne.


Najistotniejsze zalety pakietu turystycznego Generali to:

 • ochrona na terenie całego świata niezależnie od celu wyjazdu (m.in. wypoczynek, praca, uprawianie sportów wyczynowych),  

 • wysokie sumy ubezpieczenia – koszty leczenia nawet do 800 000 zł,  

 • bezpłatne przedłużenie ochrony o 24 godz. w sytuacjach nagłych,  

 • bezpłatne tele- i wideokonsultacje lekarskie 24h/dobę,  

 • ubezpieczenie ruchomości domowych od kradzieży na czas wyjazdu w zakresie pakietu podstawowego,  

 • profesjonalna obsługa wyjeżdżających za granicę – obsługa w języku polskim, przez całą dobę,

 • bezgotówkowa likwidacja szkód za granicą,  

 • szeroki dostęp do placówek medycznych i lekarzy prywatnych,  

 • koszty transportu do RP pokrywane są do wysokości sumy ubezpieczenia kosztów leczenia – odrębna suma bez pomniejszania sumy ubezpieczenia kosztów leczenia,  bezpłatne przyjęcie odpowiedzialności do 7 dni w przypadku wybuchu wojny lub aktów terroru w czasie pobytu Ubezpieczonego na terytorium danego kraju,  

 • rekompensata strat finansowych związanych z koniecznością odwołania przez ubezpieczonego z przyczyn losowych: uczestnictwa w zagranicznej imprezie turystycznej, anulowania biletu podróżnego, odwołania noclegu.

    Posiadaczy polis ubezpieczenia podróży zagranicznych w Generali za granicą obsługuje Europ Assistance Polska Sp. z o.o. Rozliczenie za leczenie odbywa się w formie bezgotówkowej w placówkach współpracujących z Centrum Pomocy Generali i akceptujących rozliczenie bezgotówkowe (konieczny kontakt z Centrum Pomocy Generali – numer telefonu znajduje się na dokumencie ubezpieczenia). Zdarzają się sytuacje, gdzie wymagane jest opłacenie kosztu wizyty lekarskiej gotówką (wewnętrzne uregulowania/wymogi placówki medycznej). W przypadku samodzielnego skorzystania przez klienta z pomocy medycznej bez udziału Centrum Pomocy Generali poniesione przez niego koszty wizyty lekarskiej, zakupu leków zostaną zrefundowane po powrocie do kraju. Konieczne jest wystąpienie o refundację kosztów do Centrum Pomocy Generali dzwoniąc pod wskazany na dokumencie ubezpieczenia numer telefonu.

W sytuacji samodzielnego pokrycia kosztów leczenia zwrot odbywa się w terminie do 30 dni od otrzymania pełnej dokumentacji szkody (ważne jest w tej sytuacji kompletność dostarczonych przez klienta dokumentów). W praktyce zwykle jest to ok. 14 dni (w zależności od okresu – sezon/poza sezonem).


W ramach ubezpieczenia podróży zagranicznych Generali T.U. S.A. gwarantuje następujące usługi assistance:

1) Pakiet Assistance 1

a. Całodobowy dyżur telefoniczny Centrum Pomocy Generali

b. Kontakt i telekonferencja z osobą bliską

c. Transport Ubezpieczonego na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania

d. Transport zwłok Ubezpieczonego

e. Przekazywanie informacji

f. Pomoc w przypadku kradzieży lub utraty dokumentów

g. Pomoc w odzyskaniu i ponownym wysłaniu bagażu

h. Przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej w sytuacjach nagłych

i. Transport osób towarzyszących Ubezpieczonemu w podróży zagranicznej w razie jego śmierci

j. Opiekę nad towarzyszącymi Ubezpieczonemu w podróży zagranicznej niepełnoletnimi dziećmi

k. Pokrycie kosztów pobytu i transportu osoby towarzyszącej Ubezpieczonemu w podróży zagranicznej

l. Transport i pobyt osoby wezwanej do Ubezpieczonego

ł. Kierowca zastępczy

m. Informacje przed podróżą

n. Zastępstwo w podróży służbowej

o. Pokrycie kosztów poszukiwań w górach i na morzu

p. Pokrycie kosztów ratownictwa w górach i na morzu

r. Pomoc w przypadku opóźnienia lotu

2) Pakiet Assistance 2

- usługi dostępne w Pakiecie Assistance 1 i dodatkowo:

a. Wyżywienie i zakwaterowanie Ubezpieczonego za granicą w celu rekonwalescencji

b. Pomoc w przypadku konieczności wcześniejszego powrotu Ubezpieczonego na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego

c. Kontynuacja zaplanowanej podróży

d. Pomoc prawną

e. Wypłatę w poczet kaucji

3) Pakiet Assistance 3

- usługi dostępne w Pakiecie Assistance 2 i dodatkowo:

a. Dosłanie niezbędnych przedmiotów osobistych

b. Pomoc finansową

c. Opiekę nad zwierzętami domowymi towarzyszącymi Ubezpieczonemu w podróży zagranicznej

d. Pomoc tłumacza

e. Kontynuację na terenie Rzeczypospolitej Polskiej leczenia rozpoczętego za granicą


   Istotne jest, że kiedy cierpimy na jakieś choroby przewlekłe lub na wyjeździe będziemy uprawiać sporty ekstremalne bądź wykonywać pracę o podwyższonym ryzyku musimy wykupić stosowne rozszerzenia.

    W przypadku, gdy klient ma zdiagnozowaną chorobę przewlekłą, przyjmuje stale leki to w przypadku wyjazdu musi rozszerzyć polisę o ryzyko zaostrzenia choroby przewlekłej (nawet jeśli w chwili wyjazdu nie daje ona żadnych niepokojących objawów). W przeciwnym wypadku w sytuacji, gdy po przekroczeniu granicy polski nastąpi nasilenie objawów choroby wymagające natychmiastowej pomocy lekarskiej koszty leczenia nie zostaną pokryte z posiadanej polisy ubezpieczenia.


Klasy dyscyplin sportu:

1) klasa I - lekkoatletyka, krykiet, golf, pływanie (z wyłączeniem nurkowania przy użyciu specjalistycznego sprzętu), tenis ziemny i stołowy, trekking, taniec;

2) klasa II - gimnastyka akrobatyczna i sportowa, kajakarstwo, wioślarstwo, żeglarstwo, piłka wodna, łyżwiarstwo figurowe i szybkie, koszykówka, narciarstwo wodne, szermierka, surfing i wszystkie jego odmiany, kolarstwo;

3) klasa III - siatkówka, piłka ręczna, squash, hokej na lodzie, hokej na trawie, piłka nożna, futbol amerykański, baseball, rugby, sporty hippiczne, narciarstwo i wszystkie jego odmiany, snowboard i wszystkie jego odmiany, strzelectwo, nurkowanie przy użyciu specjalistycznego sprzętu, skoki do wody, rafting, polo, sporty saneczkarskie, bobsleje, podnoszenie ciężarów, zapasy, sporty walki;


Praca o wysokim stopniu ryzyka to wg Generali wykonywanie przez Ubezpieczonego za granicą prac w przemyśle wydobywczym, metalowym, maszynowym, budowniczym, stoczniowym, chemicznym, zbrojeniowym, paliwowym, hutniczym, energetycznym, środków transportu, drzewnym oraz wszelkich prac na wysokości powyżej 5 metrów.

A