Ubezpieczenie OC w TUW

Obowiązkowe ubezpieczenie OC dla posiadaczy pojazdów mechanicznych ma w swej ofercie także TUW. 

Ubezpieczenie OC TUW

Ubezpieczenie OC TUW obejmuje swoim zasięgiem terytorium Polski, krajów Unii Europejskiej, a także Chorwację, Islandię, Lichtenstein, Norwegię i Szwajcarię.
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna posiadacza/kierującego pojazdem mechanicznym. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe podczas ruchu pojazdu, przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu, bezpośrednio przy załadowaniu i rozładowaniu pojazdu oraz podczas zatrzymania, postoju lub garażowania.

Kalkulator OC AXA Direct Masz Dobre auto? Ubezpieczenie też ma znaczenie

Kalkulator OC TUW

Niestety, TUW nie daje możliwości samodzielnego wyliczenia swojej składki ubezpieczeniowej za pomocą kalkulatora OC, gdyż TUW nie udostępnia takiego narzędzia.

W ubezpieczeniu OC TUW

W cenie ubezpieczenia OC ubezpieczający otrzymuje ubezpieczenie Assistance w wariancie Standard. Dzięki niemu kierowca otrzyma pomoc w razie wypadku w odległości powyżej 25 km od miejsca zamieszkania posiadacza pojazdu. Otrzyma pomoc informacyjną, holowanie lub transport bądź naprawę na miejscu zdarzenia.

Placówki TUW