Ubezpieczenie OC TUW SKOK

Ubezpieczenia komunikacyjne SKOK

Ubezpieczenie komunikacyjne można nabyć także w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych SKOK, które jest integralną częścią systemu Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo - Kredytowych. Warto wiedzieć, że Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych działają na nieco innych zasadach niż pozostali ubezpieczyciele.


Tym, co wyróżnia TUW SKOK, tak jak każde z towarzystw ubezpieczeń wzajemnych nie jest osiąganie zysku, lecz wspólne pokrywanie zaistniałych wśród jego członków szkód losowych. Wszyscy ubezpieczeni są jednocześnie współwłaścicielami TUW SKOK i mają prawo udziału i głosu w walnym zgromadzeniu.


Prowadzenie działalności w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych to działanie na zasadzie "non profit" (bez zysku), dzięki czemu TUW SKOK może zaoferować bardzo korzystną ofertę ubezpieczeniową. Filozofia ta odróżnia je od nastawionych na zysk firm ubezpieczeniowych, prowadzących ubezpieczenia komercyjne w formie spółki akcyjnej (S.A.). Formalnym wyrazem odrębności TUW od spółki akcyjnej jest fakt, iż TUW są wpisywane do odrębnego rejestru, prowadzonego wyłącznie dla tych towarzystw.


Udziałowcami TUW SKOK są: SKOK Holding S.a.r.l., Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa, Asekuracja Sp. z o.o., SKOK- i, pozostałe osoby prawne, osoby fizyczne.

 

Wysokość składki OC TUW SKOK

Wysokość składki OC TUW SKOK można obliczyć korzystając z formularza zamieszczonego na stronie firmy. Przed jego wypełnieniem należy przygotować dowód rejestracyjny, prawo jazdy, dowód osobisty, dzięki temu wypełnianie pójdzie sprawniej. Sam formularz jest przejrzysty, a jego wypełnienie nie zajmuje więcej niż 3 minuty, po czym poznajemy naszą składkę OC TUW SKOK.

Składki AC TUW SKOK

Jeśli chcemy kupić ubezpieczenie AC W TUW SKOK, albo pragniemy poznać swoją składkę ubezpieczeniową musimy skontaktować się z towarzystwem telefonicznie, bądź odwiedzić jedną z placówek TUW SKOK.

Placówki Skok