Komunikacyjne ubezpieczenie OC

Oblicz składkę »

Każdy, kto ma samochód, zobowiązany jest zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów. 
Ubezpieczenie to zwane jest popularnie komunikacyjnym ubezpieczeniem OC.
 

Jak wybrać dobre OC?

 

Kalkulator OC AXA Direct Masz Dobre auto? Ubezpieczenie też ma znaczenie

 

 

Decydując się na wybór ubezpieczenia komunikacyjnego OC warto, prócz ceny, wziąć pod uwagę inne kryteria.

Wiele zakładów ubezpieczeniowych oferuje w cenie ubezpieczenia OC rozmaite pakiety zawierające inne ubezpieczenia, a także korzystne zniżki OC AC, jeśli kupujemy ubezpieczenia OC i AC u jednego ubezpieczyciela. Zdarza się, że w cenie ubezpieczenia oc otrzymamy Zieloną Kartę albo też ubezpieczenie Assistance, najczęściej w podstawowym, informacyjnym zakresie.

Jeśli natomiast interesuje nas tanie OC, albo tanie OC dla młodych kierowców, wtedy możemy kupić samo obowiązkowe ubezpieczenie, bez dodatków, które fakt, ułątwiają życie, ale nie są niezbędne. Wtedy też cena OC jest niższa.

Wszystko zależy od tego, czego jako kierowca oczekujemy od dobrego ubezpieczenia OC. Zapraszamy do zapoznania się z artykułami o ubezpieczeniach OC w różnych firmach. Zebraliśmy w nich w przystępny sposób najważniejsze informacje o ubezpieczeniach OC. Można dowiedzieć się, co poszczególni ubezpieczyciele biorą pod uwagę wyliczając składkę oc, jakie firmy oferują na stronach www kalkulator OC, dzięki którym w szybki sposób możemy poznać ceny OC w kilka minut, jakie pakiety i zniżki OC proponują. Wszystko w jednym miejscu, podane w prosty sposób.

Jeśli jednak kogoś interesuje tanie OC niezawodnym sposobem, i w zasadzie jedynym jest obecnie powszechnie dostępne narzędzie, jakim jest kalkualtor OC. To nim wyliczymy swoje składki OC, poświęcając kilka minut na każdą firmę, które potem możemy porównać i wybrać najtańsze OC.

Co daje ubezpieczenie OC?

Ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest objęta odpowiedzialność
cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym w okresie trwania
odpowiedzialności ubezpieczeniowej, wyrządziła szkodę w związku z ruchem
tego pojazdu.

Inaczej ujmując, ubezpieczenie OC chroni przed odpowiedzialnością finansową za szkody wyrządzone osobom trzecim oraz ich mieniu przez kierującego pojazdem w związku z ruchem tego pojazdu. Znaczy to tyle, że nie musimy się martwić, z czego zapłacimy odszkodowanie, jeśli byliśmy sprawcą wypadku samochodowego.

Podstawa prawna

Podstawą prawną tego ubezpieczenia jest ustawa z 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152).

Zobacz ustawę: Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych


Oto najważniejsze zasady wynikające z tej ustawy:

Czy ubezpieczenie OC jest obowiązkowe?

Tak. Ubezpieczenie OC muszą mieć wszyscy właściciele zarejestrowanych w Polsce pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów, ciągników rolniczych i przyczep oraz pojazdów wolnobieżnych.

Czy ubezpieczenie OC zakupione w Polsce obowiązuje w Unii Europejskiej? 

Polskie OC honoruje wszystkie 27 krajów Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania oraz Włochy. 
Ponadto polskie OC obowiązuje w Andorze, Chorwacji, Islandii, Norwegii, a także w Szwajcarii.

Na jaki okres czasu zawiera się umowę ubezpieczenia komunikacyjnego OC?

Umowę ubezpieczenia OC zawiera się zwykle na okres 12 miesięcy. 
Ubezpieczenie OC na okres krótszy niż 12 miesięcy możliwe jest w kilku wypadkach:
1. Jeżeli pojazd jest zarejestrowany na stałe - a umowa zawierana jest np. przez komis samochodowy – wtedy ubezpieczamy na czas nie krótszy niż 30 dni.  
2. Na okres krótszy niż 12 miesięcy można także zawrzeć ubezpieczenie OC pojazdu zarejestrowanego czasowo. Ubezpieczenie OC zarejestrowanego czasowo pojazdu musi obejmować okres nie krótszy niż okres tej rejestracji i nie krótszy niż 30 dni.
3. Ubezpieczenie OC na mniej niż 12 miesięcy można także zawrzeć, jeśli jesteśmy posiadaczami pojazdu wolnobieżnego. Okres ubezpieczenia OC w tym wypadku nie może być krótszy niż 3 miesiące.
4. Jeżeli pojazd sklasyfikowany jest jako pojazd historyczny ubezpieczenie OC można zawrzeć na mniej niż 12 miesięcy, jednak nie na czas nie krótszy niż 30 dni.

Kiedy najpóźniej można zawrzeć umowę ubezpieczenia OC?

Posiadacz pojazdu jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC posiadaczy
pojazdów mechanicznych najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu mechanicznego. Nie dotyczy to pojazdów historycznych. Umowa ubezpieczenia OC musi być zawarta przed wprowadzeniem do ruchu pojazdów.

Czy po 12 miesiącach trzeba przedłużać umowę?

Jeżeli nie powiadomimy pisemnie zakładu ubezpieczeń o wypowiedzeniu umowy najpóźniej jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który zawarliśmy umowę ubezpieczenia OC, nasze ubezpieczenie zostaje automatycznie przedłużone na kolejne 12 miesięcy. 
Nie stanie się tak jednak w wypadku, jeżeli składka za mijający okres 12 miesięcy nie została w całości opłacona.

Kupiłem używany samochód. Co z OC?

W przypadku nabycia samochodu, którego posiadacz zawarł umowę ubezpieczenia
OC posiadaczy pojazdów mechanicznych na nabywcę pojazdu przechodzą
prawa i obowiązki zbywcy wynikające z tej umowy. Umowa taka ulega rozwiązaniu, kiedy upłynie okres, na który została zawarta. 
Po nabyciu używanego pojazdu można także wypowiedzieć umowę ubezpieczenia
OC. Trzeba zrobić to najpóźniej do 30 dni po nabyciu pojazdu. W takim wypadku rozwiązuje się ona z upływem 30 dni następujących po dniu nabycia pojazdu mechanicznego.
Jeśli jednak nie zdecydujemy się na wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC musimy pamiętać o tym, że zakład ubezpieczeń może dokonać ponownej kalkulacji należnej składki. W przypadku ponownego obliczania składki ubezpieczenia OC zakład ubezpieczeń uwzględni zniżki przysługujące nabywcy oraz zwyżki go obciążające.

Sprzedałem samochód. Co z nadpłaconym ubezpieczeniem OC?

Sprzedający pojazd ma obowiązek przekazać nabywcy dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Musi również powiadomić zakład ubezpieczeń, w terminie 30 dni od dnia zbycia pojazdu mechanicznego, o fakcie zbycia tego pojazdu i o danych osobowych nabywcy.
Po dniu zbycia pojazdu, zbywcy nie obciążają skutki wyrządzenia szkody.
Jeżeli nabywca pojazdu wypowiedział umowę w terminie 30 dni od jego nabycia, zbywca może uzyskać zwrot składki. Stanie się to pod warunkiem, że ubezpieczyciel nie wypłacił lub nie jest zobowiązany wypłacić z tej polisy odszkodowania.

Co grozi za brak polisy OC?

W przypadku stwierdzenia przez policjanta braku ważnego ubezpieczenia OC grożą stosunkowo wysokie mandaty karne, jednak to nie jedyny koszt, jakim możemy być obciążeni.
Wysokość mandatu karnego uzależniona jest od czasu, jaki minął od upłynięcia ważności polisy OC. Jeżeli nasze OC nieważne jest do 3 dni, musimy liczyć się z wydatkiem 380 zł. Jeżeli termin ważności polisy upłynął od 3 do 14 dni temu, wysokość mandatu to 960 zł. 1910 zł grzywny będziemy musieli zapłacić, jeśli nasze ubezpieczenie OC straciło ważność ponad 14 dni temu. 
Po zatrzymaniu pojazdu bez ważnego ubezpieczenia OC konieczne jest także jego odholowanie na parking. Pokrycie kosztów holowania i parkingu należy oczywiście do właściciela pojazdu. Policja ma także prawo do zatrzymania samochodu na parkingu aż do czasu nabycia ubezpieczenia OC. 
Największe wydatki czekają nas jednak, jeśli spowodowaliśmy wypadek, a nasz samochód nie miał ważnej polisy OC. Wtedy musimy pokryć koszty naprawy czy wymiany pojazdów, zniszczonego mienia, jak również koszty leczenia i rehabilitacji osób, które w takim wypadku ucierpiały. Trzeba również liczyć się z koniecznością wypłaty pokrzywdzonym renty inwalidzkiej.

Zniżki OC

To gorący temat. Zniżki OC można dostać za lata bezszkodowej jazdy. Taki kierowca "opłaca się" ubezpieczycielowi, dlatego może on przyznać zniżki OC AC za bezszkodową jazdę. Najwyższe na rynku zniżki OC ma Proama, daje nawet 70% zniżki OC AC za bezszkodową jazdę. A po ilu latach zniżki OC AC przysługują kierowcom? Różnie to bywa. W Allianz Direct na przykład maksymalną, 60% zniżkę OC można dostać po 8 latach jazdy bez szkody.

Ponadto warto interesować się promocjami OC AC organizowanymi przez ubezpieczycieli. Można dostać wiele innych zniżek. I tak na przykład często dają zniżki OC za zakup przez internet, za zostanie fanem na fb, a nawet zniżki OC na urodziny.

Firmy ubezpieczeniowe cenią także lojalność swoich klientów. Często otrzymujemy zniżki OC za ubezpieczenie w danym towarzystwie kolejnego pojazdu, zniżki OC za kontynuację ubezpieczenia czy też zniżki OC za polecenie ubezpieczenia OC znajomemu.

Również zakupy innych ubezpieczeń moga dać nam zniżki OC. Często zdarza się tak, że za zakup AC otrzymujemy zniżkę na OC, czy też za zakup na przykład ubezpieczenia mieszkania.

Jak widać opcji jest mnóstwo, trzeba tylko poszukać. A szukać warto, bo można sporo zaoszczędzić.

Kalkulator OC AXA Direct Masz Dobre auto? Ubezpieczenie też ma znaczenie