Ubezpieczenie oc czy Zielona Karta?

Ubezpieczenie komunikacyjne zwane Zielona Karta to rodzaj obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kierowców.

Gdzie wystarczy ubezpieczenie oc zakupione w Polsce?

Międzynarodową Kartę Ubezpieczenia Samochodowego – tak brzmi oficjalna nazwa dokumentu Zielonej Karty – muszą wykupić posiadacze pojazdów zarejestrowanych w Polsce, którzy zamierzają wyjechać za granicę do jednego z państw, będących członkami systemu Zielonej Karty. W krajach Unii Europejskiej honorowane jest polskie ubezpieczenie oc, podobnie jak w Chorwacji, Islandii, Norwegii, a także w Szwajcarii. Po 1 maja 2004 r. polskie ubezpieczenie oc obowiązuje również na Wyspach Normandzkich, wyspie Man, na Gibraltarze i Channel Islands, w Lichtensteinie, na Wyspach Faroe, Wyspach Owczych oraz w Monako i San Marino.

Tu potrzebne będzie ubezpieczenie Zielonej Karty! 

Zieloną Kartę musimy natomiast posiadać, jeśli chcemy wjechać do następujących państw: Albania, Andora, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Iran, Izrael, Macedonia, Maroko, Mołdawia, Rumunia, Serbia i Czarnogóra, Tunezja, Turcja, Ukraina. Od 1 stycznia 2009 r. wydane przez polskie zakłady ubezpieczeniowe ubezpieczenie samochodowe Zielona Karta uznają także władze Rosji.

Przed czym chroni nas ubezpieczenie samochodowe Zielona Karta?

Przedmiotem ubezpieczenia samochodowego Zielona Karta, podobnie jak w przypadku znanego dobrze ubezpieczenia oc, jest odpowiedzialność cywilna posiadacza pojazdu mechanicznego lub osoby kierującej pojazdem za szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w związku z ruchem tego pojazdu. Różnica polega na terytorium, na którym mogą zostać wyrządzone te szkody: jest to terytorium wszystkich państw wymienionych w dokumencie ubezpieczenia komunikacyjnego Zielona Karta.

Jak powinna wyglądać polisa Zielonej Karty?

Ubezpieczenie samochodowe Zielona Karta drukowane jest według jednego dla wszystkich krajów członkowskich wzoru graficznego, na papierze w kolorze zielonym – stąd popularna nazwa polisy samochodowej. Polisę drukuje się w języku narodowym kraju biura drukującego oraz w jednym z dwóch oficjalnych języków systemu Zielonej Karty – angielskim lub francuskim.

Na jaki okres czasu zawiera się ubezpieczenie Zielonej Karty?

Umowę ubezpieczenia samochodowego Zielona Karta zawiera się na wybrany przez kierowcę okres czasu, jednak nie może on być krótszy niż 15 dni oraz dłuższy niż rok. Jeśli planujemy wyjazd do krajów systemu Zielonej Karty z dużym wyprzedzeniem warto pomyśleć o tym przy zakupie ubezpieczenia oc, bowiem wiele firm ubezpieczenie Zielonej Karty dołącza gratis do ubezpieczenia oc.