Uniqa

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA działa w Polsce od 1990 roku. Podobnie jak UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA wchodzi w skład Grupy Ubezpieczeniowej UNIQA.

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA najpierw funkcjonowało jako ZUiR POLONIA SA. W 2001 roku austriacki holding ubezpieczeniowy UNIQA Group Austria objął większościowy pakiet akcji POLONII. W 2003 roku spółka ZUiR POLONIA SA. zmieniła nazwę na UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna. Podobnie jak w przypadku UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA, inwestorem strategicznym UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA jest UNIQA Versicherungen AG.

Kapitał zakładowy UNIQA TU SA – ponad 220 mln zł plasuje pod względem wielkości kapitału zakładowego UNIQA TU SA na trzeciej pozycji wśród towarzystw majątkowych działających w Polsce (na podstawie danych KNF na 30.09.2008 roku). UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA oferuje ubezpieczenia mieszkania, domu, ubezpieczenia turystyczne, ubezpieczenia komunikacyjne (ubezpieczenie OC, AC, assistance, Zielona Karta, NNW kierowcy i pasażerów), ubezpieczenia zdrowotne, ubezpieczenia NNW: grupowe, indywidualne, zbiorowe, ubezpieczenia OC rolników i inne rodzaje ubezpieczenia OC, ubezpieczenia dla firm.

UNIQA TU na Życie SA oferuje ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia posagowe, zaopatrzenia dzieci, ubezpieczenia rentowe oraz będące ich uzupełnieniem ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe. UNIQA TU na Życie SA daje możliwość nabycia produktów ubezpieczeniowych takich jak: pracownicze ubezpieczenia na życie, zbiorowe ubezpieczenia na życie, roczne ubezpieczenia na życie, terminowe ubezpieczenia na życie, ubezpieczenie na życie i dożycie, ubezpieczenie na dożycie z rosnącym świadczeniem za zgon, inwestycyjne ubezpieczenie na życie, a także ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. 

Strategiczny inwestor Grupy Ubezpieczeniowej UNIQA, UNIQA Versicherungen AG jest największą grupą ubezpieczeniową w Austrii.

UNIQA ma w Polsce ponad 50 przedstawicielstw i 16 oddziałów. Jej produkty sprzedają agenci wyłączni, multiagenci, brokerzy, banki, dealerzy samochodowi oraz pracownicy. Ubezpieczenia komunikacyjne Uniqa, ubezpieczenia mieszkaniowe i turystyczne można zakupić bezpośrednio przez internet.

Adresy siedzib Uniqa:

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
ul. Gdańska 132
90-520 Łódź

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna
ul. Gdańska 132
90-520 Łódź