Ubezpieczenia turystyczna AXA

Oblicz składkę »

AXA ma w swej ofercie ubezpieczenia turystyczne przygotowane specjalnie zarówno dla osób podróżujących w celach biznesowych jak i prywatnych. Co ważne, ubezpieczenie turystyczne AXA można wygodnie kupić przez Internet – kilka minut i ochrona zapewniona.

Ubezpieczenia oferowane są w wersjach TRAVEL, TRAVEL SPORT oraz REZYGNACJA Z BILETU LOTNICZEGO.

Ubezpieczenie turystyczne AXA TRAVEL

Kalkulator OC AXA Direct Ubezpieczenie podróżne AXA z polisą do 250 tys. euro. Zamów online i ciesz się bezpiecznym wyjazdem!

Ubezpieczenie to przeznaczone jest dla osób wyjeżdżających w celach turystycznych. Ma za zadanie zapewnić ochronę – w zależności od wybranej wersji – kosztów leczenia, ochrony bagażu, NNW, czy OC. Można wybierać spośród czterech wariantów różniących się sumami i zakresem ochrony ubezpieczeniowej. W każdym z nich Centrum Alarmowe 24h AXA pomoże zorganizować wizytę lekarską, transport do szpitala, a w razie potrzeby również do kraju, bez angażowania własnych środków pieniężnych.

Ubezpieczenie turystyczne AXA TRAVEL SPORT

To kompleksowe ubezpieczenie przeznaczone jest dla osób aktywnie wypoczywających – uprawiających sporty zarówno amatorsko jak i zawodowo. Proponowana przez AXA ochrona obejmuje zwrot kosztów leczenie, w tym ratownictwa, ubezpieczenie bagażu, NNW, OC a także opcjonalnie ubezpieczenie sprzętu sportowego. Dodatkowe opcje to sporty wysokiego ryzyka i sporty ekstremalne. Wybierać można spośród czterech wariantów różniących się zakresem i sumami ubezpieczenia.

Ubezpieczenie turystyczne AXA REZYGNACJA Z BILETU LOTNICZEGO

Ubezpieczenie to pokrywa koszty biletu przypadku rezygnacji z lotu w wysokości 80% poniesionych i nie zrefundowanych przez przewoźnika kosztów, do równowartości 1000 EUR. Ubezpieczyć można bilet lotniczy zakupiony na dowolny międzynarodowy lot rozpoczynający się na terenie RP, w ciągu 5 dni od zakupu biletu. W przypadku gdy do wylotu jest mniej niż 30 dni, polisa może być wystawiona tylko w dniu zakupu biletu. Ubezpieczenie to chroni przed ponoszeniem kosztów anulacji biletu lotniczego z powodu: nieszczęśliwego wypadku, nagłego zachorowania, przedwczesnego porodu lub śmierci osoby bliskiej, poważnego zdarzenia losowego, bezwzględnie wymagającego obecności w miejscu zamieszkania, wystąpienia szkody powstałej w wyniku kradzieży z włamaniem, rabunku lub pożaru w zakładzie, w którym jesteś pracodawcą.

Wszystkie ubezpieczenia turystyczne AXA można wygodnie kupić przez Internet.