PZU

Grupa PZU należy do największych instytucji świadczących usługi finansowe i ubezpieczeniowe w Polsce oraz w Europie Środkowowschodniej. Początki Grupy PZU jako spółki akcyjnej datują się na 1991 rok. 

Klienci PZU mogą wybierać spośród prawie 200 rodzajów ubezpieczeń.

W skład Grupy PZU wchodzą następujące spółki:

Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (PZU SA)
– spółka macierzysta Grupy PZU. Zajmuje się ubezpieczeniami majątkowymi i ubezpieczeniami osobowymi. Prowadzi działalność jako spółka akcyjna od grudnia 1991 roku.
Dane adresowe:
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna (PZU SA)
Al. Jana Pawła II 24
00-133 Warszawa

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA (PZU Życie SA)

– zajmuje się ubezpieczeniami na życie. Oferuje ubezpieczenia posagowe, zaopatrzenia dzieci, rentowe, wypadkowe oraz inwestycyjne, zawierane w postaci umów indywidualnych lub grupowych. Działa od 1991 roku.
Dane adresowe:
Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna
Al. Jana Pawła II 24, 
00-133 Warszawa

Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA (PTE PZU SA)

– zajmuje się zarządzaniem Otwartym Funduszem Emerytalnym PZU "Złota Jesień". Działa od 1998 roku. 100% akcji PTE PZU SA posiada PZU Życie SA.
Dane adresowe:
Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA
Al. Jana Pawła II 24
00-133 Warszawa

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA (TFI PZU SA)

– zajmuje się zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi, pracowniczymi programami emerytalnymi (PPE), programami inwestycyjnymi (plany inwestycyjne, programy emerytalne), indywidualnymi kontami emerytalnymi (IKE).
Towarzystwo działa od 1999 roku.

Do Grupy PZU należą ponadto: PZU Tower, PZU CI, PZU Asset Management, PZU Lietuva i PZU Ukraine.

PZU może poszczycić się ponad 200 letnią tradycją. W 1803 roku powstało bowiem pierwsze na ziemiach polskich towarzystwo ubezpieczeniowe.

Zgłaszanie Szkody w PZU

Zgłoszenia szkody lub roszczenia w PZU można dokonać: za pośrednictwem Internetu (poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie www.pzu.pl), istnieje możliwość załączenia dokumentów do zgłoszenia,

telefonicznie za pośrednictwem Infolinii Grupy PZU, dzwoniąc na numer 801 102 102 lub (22) 566 55 55,

osobiście w wybranym Oddziale Grupy PZU, na piśmie (wysłane pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną, faxem) przez podanie danych poszkodowanego, ewentualnie sprawcy szkody, daty i miejsca wypadku, opisanie przyczyn i przebiegu zdarzenia, podanie ewentualnych świadków zdarzenia bądź danych jednostki Policji (lub innej instytucji organu) interweniującej na miejscu zdarzenia, wskazanie zaistniałych skutków zdarzenia z ewentualnym podaniem rodzaju i wysokości dochodzonych roszczeń.

Placówki PZU