PTU

Początki Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. datuje się na 1990 rok, kiedy to rozpoczęło działalność Towarzystwo Ubezpieczeń Komunikacyjnych Sp. z o.o., od grudnia 1991 roku znane jako „TUK” S.A. W miarę rozwoju „TUK” S.A. rozszerzał swoją ofertę o ubezpieczenia majątkowe. 

UWAGA!

Od 2013 roku PTU S.A. zostało przekształcone w Gothaer TU S.A. Tutaj można znaleźć kalkulator oc Gothaer oraz informacje na temat ubezpieczyciela Gothaer. 

W 1998 roku akcje „TUK” S.A. objęło DAEWOO –FSO MOTOR S.A. W konsekwencji spółka zmieniła nazwę na DAEWOO TU S.A. W 2003 roku, kiedy po kolejnych emisjach akcji, zmieniła się struktura akcjonariatu, spółka zmieniła nazwę na Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

PTU

Obecnie PTU S.A. ma w swej ofercie ubezpieczenia dla klientów indywidualnych, firm oraz korporacji. Klientom indywidualnym proponuje ubezpieczenia majątkowe (w tym ubezpieczenie domków letniskowych czy jachtów śródlądowych), ubezpieczenia zdrowotne, ubezpieczenia komunikacyjne (ubezpieczenie OC, AC, assistance, ubezpieczenie szyb, Zielona Karta), ubezpieczenia turystyczne (NNW, kosztów leczenia w kraju i za granicą, ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej, ubezpieczenie cudzoziemców i obywateli polskich zamieszkałych na stałe za granicą w czasie ich pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej) oraz ubezpieczenia rolne. 

Produkty ubezpieczeniowe PTU S.A. można kupić za pośrednictwem agentów, w placówkach i oddziałach PTU w całym kraju. Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ma w kraju 20 oddziałów, 45 filii i 12 agencji własnych. Dla PTU pracuje ponad 5 000 osób, które wykonują czynności agencyjne.

Adres Centrali PTU:

Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa