Ubezpieczenia na życie Warta

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. oferuje różnorodne ubezpieczenia na życie zarówno indywidualne jak i grupowe o unikalnym na rynku, szerokim zakresie ochrony. 

Ubezpieczenia na życie WARTA dają możliwość połączenia ochrony ubezpieczeniowej z gromadzeniem i pomnażaniem oszczędności. WARTA oferuje posiadaczom polis wiele ubezpieczeniowych funduszy o zróżnicowanym profilu lokat. Większość polis na życie WARTA daje możliwość wybrania pakietu, co ułatwia dopasowanie do możliwości finansowych ubezpieczonego.

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. należy do Grupy Ubezpieczeniowo-Finansowej WARTA. Powstało w 1995r.

Ubezpieczenia na życie WARTA

Ubezpieczenia na życie WARTA można podzielić na kilka rodzajów w zależności od ich przeznaczenia:

Życie i zdrowie: 

 • Indywidualne Ubezpieczenie na Życie "ŻYCIOWY PLAN" - ubezpieczenie na życie WARTA o długoterminowym, inwestycyjno-ochronnym charakterze. Zapewnia zarówno ochronę ubezpieczeniową, jak i możliwość pomnażania kapitału. Ubezpieczenie to jest wolne od ryzyka inwestycyjnego i gwarantuje ubezpieczającemu zysk.
 • Indywidualne Ubezpieczenie Terminowe na Życie PLATYNOWA OCHRONA – ubezpieczenie na życie WARTA będące dobrym programem ochronnym i jednocześnie doskonałym zabezpieczeniem długoterminowych zobowiązań finansowych.
 • Ubezpieczenie Terminowe na Życie PERŁOWA OCHRONA (1 rok) - ubezpieczenie na życie WARTA o krótkoterminowym charakterze ochronnym.
 • Ubezpieczenie Wypadkowe na Życie CZERWONE ŚWIATŁO - ubezpieczenie na życie WARTA mające za zadanie chronić przed następstwami nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie daje możliwość skorzystania z kompleksowej opieki w postaci usług assistance.
 • Ubezpieczenie na Życie i Dożycie BŁĘKITNY SPOKÓJ - ubezpieczenie na życie WARTA pełni funkcje zarówno ochronne jak i oszczędnościowe. Gwarantuje wypłatę określonego kapitału w przypadku dożycia do końca okresu ubezpieczenia.
 • Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe KOLOROWA PRZYSZŁOŚĆ - ubezpieczenie na życie WARTA mające zapewnić bezpieczeństwo finansowe dziecku. Zgromadzone środki zostaną wypłacone uposażonemu po osiągnięciu przez niego odpowiedniego wieku (do wyboru 18 lub 25 lat). Ponadto ubezpieczenie ma także charakter ochronny – stanowi zabezpieczenie dla dziecka w przypadku zajścia nieszczęśliwego zdarzenia uniemożliwiającego dalszą opiekę, powodującego śmierć lub inwalidztwo rodzica.
 • Ubezpieczenie NNW "Warta pomoc w wypadku" – to wszechstronne i sprawdzające się w trudnych chwilach nowoczesne ubezpieczenie WARTA o szerokim zakresie ochrony.

Zabezpieczenie dziecka:

 • Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe KOLOROWA PRZYSZŁOŚĆ – ubezpieczenie na życie WARTA będące programem oszczędnościowym, przeznaczonym dla osób chcących zapewnić środki finansowe dziecku po osiągnięciu przez nie wieku 18 lub 25 lat - do wyboru. Ubezpieczenie ma także charakter ochronny – zabezpiecza finansowo w przypadku zajścia nieszczęśliwego zdarzenia uniemożliwiającego dalszą opiekę, powodującego śmierć lub inwalidztwo rodzica.
 • Indywidualne Ubezpieczenie Inwestycyjne ZŁOTA STRATEGIA – ubezpieczenie na życie WARTA idealne między innymi, by gromadzić kapitał dla dziecka. Ubezpieczenie ma charakter długoterminowy i przede wszystkim inwestycyjny. Część ochronna została zredukowana, by większa cześć składek mogła być inwestowana.

Emerytalno-rentowe:

 • Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe SŁONECZNA PERSPEKTYWA – Ubezpieczenie na życie WARTA skierowane jest do osób, które myśląc o swojej przyszłości i emeryturze, chciałyby przeznaczyć zgromadzone środki na wypłatę świadczenia dożywotnio i z gwarancjami. Ubezpieczenie zapewnia ubezpieczonym skorzystanie z możliwości wypłaty świadczenia w formie renty.

Ubezpieczenia z funduszem:

 • Indywidualne Ubezpieczenie Inwestycyjne ZŁOTA STRATEGIA - długoterminowe ubezpieczenie na życie WARTA o charakterze przede wszystkim inwestycyjnym ze zredukowaną częścią ochronną.
 • Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA – ubezpieczenie na życie WARTA łączące szeroki zakres ochrony z możliwością prowadzenia indywidualnej polityki inwestycyjnej przez bogatą ofertę funduszy WARTY.
 • Ubezpieczenie Inwestycyjne PROFIT PLAN - to ubezpieczenie inwestycyjne, dające możliwość inwestycji w sześciu planach inwestycyjnych. Część ochronna ubezpieczenia została zredukowana na rzecz przeznaczenia większości składki na nabycie jednostek uczestnictwa w planach inwestycyjnych.

Informacje adresowe:
TUnŻ Warta S.A.
ul. Chmielna 85/87
00-805 Warszawa