Ubezpieczenia na życie PZU Życie SA

PZU Życie SA ma szeroką ofertę ubezpieczeń na życie kostruowanych z myślą o różnorodnych potrzebach. Znajdują się wśród nich elastyczne ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia posagowe, ubezpieczenia dla dzieci, ubezpieczenia rentowe, wypadkowe i chorobowe oraz wiele innych.


PZU Życie SA prowadzi działalność ubezpieczeniową w zakresie:

 • ubezpieczenia na życie,
 • ubezpieczenia posagowe, zaopatrzenia dzieci,
 • ubezpieczenia na życie - jeżeli są związane z funduszem inwestycyjnym,
 • ubezpieczenia rentowe,
 • ubezpieczenia medyczne,
 • ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe - jeśli są uzupełnieniem ubezpieczeń wymienionych w grupach 1-4.


Ponadto, przedmiotem działalności PZU Życie SA jest prowadzenie działalności reasekuracyjnej biernej i czynnej oraz retrocesji. Od 1998 roku PZU Życie SA prowadzi działalność akwizycyjną na rzecz otwartych funduszy emerytalnych zgodnie z przepisami ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna (PZU Życie SA) został założony 18 grudnia 1991 roku przez PZU SA, Polski Bank Rozwoju SA oraz Bank Handlowy w Warszawie SA. Od listopada 2002 r. jedynym akcjonariuszem PZU Życie SA jest PZU SA.

Obecnie w ofercie PZU Życie znajdują się ubezpieczenia na życie takie jak: Plan na życie, PZU Świat Zysków, Ubezpieczenie na życie i dożycie Pewny Zysk, Ubezpieczenie na życie Spokój najbliższych, Ubezpieczenie na życie Pewnym krokiem, Ubezpieczenie posagowe Uśmiech dziecka oraz Ubezpieczenie na życie i dożycie Twoje Marzenia.

PZU Życie SA umożliwia rozszerzenie zakresu wykupionych ubezpieczeń na życie przez ubezpieczenia dodatkowe.

Ubezpieczenia PZU Życie:

Plan na życie
Plan na życie w PZU to ubezpieczenie na życie i dożycie. Produkt umożliwia wybór jednego z trzech wariantów: inwestycyjnego, ochronnego lub zrównoważonego ochronno-inwestycyjnego.


Plan na życie w PZU do doskonałe ubezpieczenie dla osób, które chcą oszczędzać na emeryturę zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo finansowe swoim najbliższym na wypadek śmierci. Ponadto Plan na życie w PZU umożliwia inwestowanie dodatkowych środków finansowych w 33 wyselekcjonowane fundusze. Ubezpieczeniem objęta jest śmierć ubezpieczonego w okresie odpowiedzialności PZU Życie SA lub dożycie przez ubezpieczonego 65 roku życia.


PZU Świat Zysków
Świat Zysków PZU to ubezpieczenie na życie i dożycie. Zapewnia możliwość inwestowania ze 100% ochroną kapitału dając dostęp do nowoczesnych instrumentów finansowych, zazwyczaj niedostępnych dla inwestora indywidualnego.

Przeznaczone jest dla osób, które wysoko stawiają bezpieczeństwo inwestycji, szukających alternatywy dla depozytów bankowych czy funduszy inwestycyjnych. Zakres ubezpieczenia na życie PZU Świat Zysków obejmuje śmierć ubezpieczającego w okresie odpowiedzialności PZU Życie SA (świadczenie w wysokości 101% zainwestowanej składki), a także dożycie przez osobę ubezpieczającą końca okresu ubezpieczenia.


Pewny Zysk
Pewny Zysk PZU to ubezpieczenie na życie i dożycie. Ubezpieczenie to spełni wymagania osób poszukujących bezpiecznej lokaty swojego kapitału z możliwością skorzystania z korzyści podatkowych, jakie daje forma prawna ubezpieczenia na życie.

Suma ubezpieczenia wypłacona z polisy jest prawnie zwolniona z podatku od zysków kapitałowych oraz z podatku spadkowego. Ubezpieczenie na życie Pewny Zysk to ochrona 100% zainwestowanego kapitału oraz gwarancja zysku – w momencie podpisania umowy znana jest wysokość wypłaty. Polisa wypłacana jest w wypadku śmierci osoby ubezpieczonej w okresie odpowiedzialności PZU Życie SA lub dożycia przez osobę ubezpieczoną końca okresu ubezpieczenia.


Ubezpieczenie na życie Spokój najbliższych

Ubezpieczenie Spokój najbliższych to dożywotnio działające ubezpieczenie na życie PZU. Ubezpieczenie to przeznaczone jest dla osób szukających ochrony ubezpieczeniowej na całe życie zarazem chcących opłacać składki tylko przez określony czas.

Wyjątkowość ubezpieczenia na życie PZU Spokój najbliższych polega na tym, że jako jedno z nielicznych ubezpieczeń na życie w Polsce zapewnia dożywotnią ochronę - po zaprzestaniu opłacania składek ochrona ubezpieczeniowa wciąż trwa. Ubezpieczenie na życie PZU Spokój najbliższych umożliwia także podwyższania sumy ubezpieczenia o wskaźnik indeksacji, jak również rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczenia o dodatkowe świadczenia. Polisa wypłacana jest w wypadku śmierci osoby ubezpieczonej w okresie odpowiedzialności PZU Życie SA i nie jest obciążona podatkiem spadkowym i dochodowym.


Ubezpieczenie na życie Pewnym krokiem
Ubezpieczenie na życie PZU Pewnym krokiem to terminowy produkt przeznaczony dla osób szukających maksymalnej ochrony za minimalną cenę. Ubezpieczenie to zostało stworzone z myślą o osobach, których dochód jest głównym źródłem utrzymania dla rodziny i pragną zapewnić najbliższym bezpieczeństwo finansowe w sytuacji swojej śmierci.

Ubezpieczenie na życie PZU Pewnym krokiem jest ubezpieczeniem terminowym - znaczy to, że zapewnia ochronę życia na ustalony czas, na przykład na czas spłaty kredytu. Ubezpieczenie na życie PZU Pewnym krokiem cechuje się dużą elastycznością w ustalaniu okresu ubezpieczenia w odniesieniu do indywidualnych potrzeb i możliwości ubezpieczonego. Ubezpieczenie to będzie także doskonałym rozwiązaniem dla osób, które chcą oddzielić zabezpieczenie życia od inwestycji. Przedmiotem ubezpieczenia jest śmierć osoby ubezpieczonej w okresie odpowiedzialności PZU Życie SA. Wypłata świadczenia z umowy ubezpieczenia na życie Pewnym Krokiem jest zwolniona z podatku od zysków kapitałowych oraz podatku spadkowego.


Ubezpieczenie posagowe Uśmiech dziecka
Ubezpieczenie posagowe Uśmiech dziecka to prosty sposób na zapewnienie dziecku jak najlepszego startu w dorosłe życie. Ubezpieczenie to może być posagiem dla każdego dziecka, bez względu na stopień pokrewieństwa, co czyni z niego dobry pomysł na prezent.

Ubezpieczenie posagowe PZU Uśmiech dziecka zapewnia wypłatę dziecku zgromadzonych środków w wyznaczonym przez ubezpieczonego momencie przyszłości. W przypadku śmierci ubezpieczonego świadczenie także zostanie wypłacone – w takiej sytuacji obowiązek opłacania składek wygasa. Ubezpieczający sam wybiera czas trwania umowy ubezpieczenia. W przypadku trudności z regularnym opłacaniem polisy istnieje możliwość zawieszenia opłacania składek, jak również zamiany polisy na ubezpieczenie bezskładkowe bądź też skrócenie okresu ubezpieczenia. Polisa z ubezpieczenia PZU Uśmiech dziecka wypłacana jest w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej w okresie odpowiedzialności PZU Życie SA lub dożycia przez uposażone dziecko końca okresu ubezpieczenia.

Ubezpieczenie na życie i dożycie Twoje Marzenia
Ubezpieczenie na życie i dożycie Twoje Marzenia jest rozwiązaniem przygotowanym z myślą o osobach szukających ochrony życia połączonej z formą oszczędzania kapitału.

Ubezpieczenie na życie i dożycie Twoje Marzenia jest produktem elastycznym – sposób i termin opłaty składki oraz czas trwania umowy dostosowywany jest indywidualnie, można także zawiesić opłacanie składek w przypadku trudności. Ubezpieczenie na życie PZU Twoje marzenia gwarantuje odebranie na koniec umowy kapitału. Polisa wypłacana jest w wypadku śmierci osoby ubezpieczonej w okresie odpowiedzialności PZU Życie SA lub dożycia przez osobę ubezpieczoną końca okresu ubezpieczenia. 

Ubezpieczenia dodatkowe
Do ubezpieczeń na życie PZU można dokupić produkty uzupełniające, tak zwane ubezpieczenia dodatkowe. Mają one za zadanie chronić od dodatkowych ryzyk. Można wybierać spośród następujących ubezpieczeń:

 • Indywidualne ubezpieczenie na życie - PZU Ochrona Rodziny
  Ubezpieczenie dostępne jest dla wybranych klientów posiadających indywidualne umowy ubezpieczeń kapitałowych i czasowych (typ Jot, Firma, ubezpieczenie Czasowe oraz ubezpieczenie Plan na Życie) i jest skierowane do osób chcących zabezpieczyć się przed skutkami nieszczęśliwego wypadku.
 • Dodatkowe ubezpieczenie Asystant w czasie utraty zdrowia;
 • Dodatkowe ubezpieczenie z kartą apteczną;
 • Dodatkowe ubezpieczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem;
 • Dodatkowe ubezpieczenie leczenia szpitalnego następstw nieszczęśliwego wypadku;
 • Dodatkowe indywidualne ubezpieczenie na wypadek złamania kości;
 • Dodatkowe indywidualne ubezpieczenie na wypadek leczenia szpitalnego.

Informacje adresowe:
Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna
al. Jana Pawła II 24,
00-133 Warszawa