Ubezpieczenia na życie ING

ING Życie to bogata oferta ubezpieczeń na życie tak skonstruowanych, by można było wybrać doskonale dopasowane do naszych potrzeb i możliwości ubezpieczenie na życie ING.


ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. działa w Polsce od 2 sierpnia 1994 roku. Założycielem i jedynym akcjonariuszem Towarzystwa jest ING Continental Europe Holdings B.V.
ING Życie oferuje ubezpieczenia zarówno ochronne jak i o charakterze inwestycyjnym. Są wśród nich produkty terminowe, przeznaczone dla osób starszych, skonstruowane specjalnie, by zabezpieczyć przyszłość dziecka czy ubezpieczenia na życie umożliwiające długoterminowe inwestowanie połączone z ochroną ubezpieczeniową.

Ubezpieczenia na życie ING Życie 

ING Smart

ING Smart to 5-letnie ubezpieczenie, które zapewnia najbliższym wsparcie finansowe w razie wystąpienia nieszczęśliwego wypadku. Wypłata świadczenia następuje w przypadku śmierci, trwałego inwalidztwa, pobytu w szpitalu lub operacji, których bezpośrednią przyczyną był nieszczęśliwy wypadek. Ponadto, ubezpieczenie na życie ING zawiera bezpłatną pomoc assistance. Jedna polisa na życie ING Smart może objąć ubezpieczeniem całą rodzinę. Ubezpieczenie na życie ING Smart można kupić przez Internet

ING Smart+

Ubezpieczenie na życie ING Smart + jest ubezpieczeniem przeznaczonym dla osób w wieku od 51 do 70 lat. Wypłata świadczenia następuje w razie śmierci, trwałego inwalidztwa, pobytu w szpitalu lub operacji, których bezpośrednią przyczyną był nieszczęśliwy wypadek. Dodatkowo w ramach tego ubezpieczenia na życie ING zapewnia jest bezpłatnie pomoc assistance. Ubezpieczenie to można kupić w jednym z dwóch wariantów wysokości sum ubezpieczenia. Jedna polisa umożliwia zabezpieczenie całej rodziny.

W trosce o pewną przyszłość

Polisa na życie ING W trosce o pewną przyszłość pozwala na zabezpieczenie finansowej przyszłości dziecka. Polisa zapewnia ochronę ubezpieczeniową i umożliwia gromadzenie kapitału, a także daje szansę na zysk. W przypadku trwałej, całkowitej niezdolności do pracy bądź samodzielnej egzystencji ubezpieczonego ING Życie przejmuje opłacanie składek ubezpieczenia.

Ochrona +

Ochrona + to ubezpieczenie na życie ING zapewniające ochronę finansową dla rodziny w razie śmierci lub trwałej niezdolności do pracy ubezpieczonego. Ubezpieczenie to zawierane jest na określony przez ubezpieczonego czas, dzięki czemu stanowi doskonałe zabezpieczenie kredytów. ING gwarantuje niezmienność składki w czasie trwanie polisy.

Gwarancja dochodów Lwa

Gwarancja dochodów Lwa to ubezpieczenie na życie ING zapewniające bezpieczeństwo finansowe ubezpieczonego i jego bliskich w razie ciężkiej choroby, inwalidztwa bądź śmierci. W razie okoliczności wymienionych w umowie ubezpieczenia osoby wskazane w polisie przez ubezpieczonego będą otrzymywać regularne comiesięczne wypłaty w ustalonej wcześniej wysokości.

Strategia Lwa

Strategia Lwa to kompleksowe ubezpieczenie na życie ING pozwalające jednocześnie pomnażać pieniądze jak i zapewnić bliskim bezpieczeństwo finansowe w razie śmierci ubezpieczonego. Ubezpieczenie na życie ING Strategia Lwa jest bezterminowe oraz elastycznie dostosowujące się do aktualnych potrzeb – można samodzielnie określić, jak długo będzie trwało, a także zmniejszyć bądź zawiesić opłacanie składek nie tracąc ochrony ubezpieczeniowej. Zgromadzone środki można wykorzystać na przykład na emeryturze.

Umowy dodatkowe

ING Życie przygotowało także umowy dodatkowe dla osób, które chcą rozszerzyć zakres swojego ubezpieczenia na życie ING. Można wybierać spośród produktów jak Pakiet Rodzinny Lwa czy Zdrowie Lwa.

Informacje adresowe:

ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
ul. Ludna 2, 00-406 Warszawa