Ubezpieczenia na życie Generali

Generali Życie decyzję, co do zakresu ochrony i stopnia zainwestowania składki ubezpieczeniowej pozostawia ubezpieczonemu. Tym samym ubezpieczenia na życie Generali cechują się dużą elastycznością, przez co można idealnie dopasować je do swoich potrzeb i możliwości.


Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oferuje zarówno produkty typowo inwestycyjne, jak i mieszane. Ubezpieczenia na życie Generali mogą więc zarówno łączyć w sobie funkcje ochronne z inwestycyjnymi jak i całą składkę ubezpieczeniową zaangażować w ochronę.

Ubezpieczenia na życie Generali

Ubezpieczenia na życie inwestycyjne:

  • Beneficio ze składką regularną – to ubezpieczenie na życie Generali dla osób preferujących regularne i długoterminowe formy inwestowania oszczędności na przyszłość poprzez fundusze kapitałowe;
  • Beneficio ze składką jednorazową - to ubezpieczenie na życie Generali dla osób pragnących ulokować swoje oszczędności w fundusze kapitałowe z możliwością wcześniejszej ich wypłaty, jeśli w ich życiu pojawią się nieprzewidziane wydatki;
  • Systematyczny Plan Emerytalno-Inwestycyjny - - to ubezpieczenie na życie Generali dla osób, które chcą systematycznie oszczędzać, a zgromadzone pieniądze móc wykorzystać, gdy będą na emeryturze. Produkt ten łączy w sobie inwestycje z ochroną ubezpieczeniową.


Ubezpieczenia inwestycyjno – ochronne:

  • Pro Familia – ubezpieczenie na życie Generali dla osób, które chcą jak najlepiej zadbać o przyszłość najbliższych, zapewnić sobie spokój, a bliskim dobry standard życia poprzez inwestowanie w fundusze kapitałowe  
  • Plan Oszczędnościowy dla Dziecka – ubezpieczenie na życie mające za zadanie ochronę ubezpieczeniową oraz zapewnienie kapitału dziecku


Ubezpieczenia ochronne:

  • Plan Zabezpieczenia Bieżących Potrzeb Rodziny – to typowe ubezpieczenie na życie mające za zadanie zabezpieczenie dotychczasowego poziomu życia rodziny ubezpieczonego w razie jego śmierci. Ubezpieczenie to jest idealnym rozwiązaniem dla osób posiadających zobowiązania finansowe;
  • Ubezpieczenie na życie i dożycie Lew Partner – to ubezpieczenie na życie Generali dla osób, które chcą oszczędzać i zapewnić jednocześnie bezpieczeństwo finansowe swoim najbliższym;
  • Ubezpieczenie posagowe Lew Junior – ubezpieczenie na życie Generali przeznaczone dla osób, które pragną zapewnić swojemu dziecku kapitał na rozpoczęcie dorosłego życia i bezpieczeństwo finansowe w sytuacji śmierci rodzica;
  • Ubezpieczenie na życie Lew Senior – to specjalne ubezpieczenie na życie Generali dla osób starszych, pomiędzy 50 a 75 rokiem życia. Ubezpieczyć można się bez względu na stan zdrowia;
  • Evento – to ubezpieczenie na życie Generali przeznaczone dla osób, które w razie nieszczęśliwego wypadku chcą mieć kompleksową opiekę a także zapewnione bezpieczeństwo swoich najbliższych.


Informacje adresowe:
Generali Życie TU S.A.
Budynek Marynarska Point
ul. Postępu 15B
02-676 Warszawa