Ubezpieczenia na życie AXA

 

AXA Życie Towarzystwo ubezpieczeń SA oferuje ubezpieczenia na życie, ochronne, inwestycyjne i pozwalające zapewnić dobrą emeryturę.

AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna należy do jednej z największych grup ubezpieczeniowych na świecie. Na polskim rynku działa od 1994 roku.

Produkty ubezpieczeniowe AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA zostały stworzone by:

  • gromadzić kapitał na dodatkową emeryturę; 
  • ułatwić dzieciom start w dorosłe życie; 
  • zabezpieczyć przed skutkami niespodziewanych wydarzeń; 
  • pomagać w zabezpieczeniu spłaty kredytu; 
  • umożliwić realizację planów finansowych.

 Ubezpieczenia na życie AXA Życie TU SA

Ubezpieczenie na życie Złoty Środek AXA

Złoty Środek to ubezpieczenie na życie AXA z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi, czyli ubezpieczenie na życie z możliwością pomnażania kapitału. Posiadacz polisy na życie ma do wyboru jedno z trzech rozwiązań portfelowych o różnym stopniu ryzyka.

Ubezpieczenie na życie AXA Złoty Środek można dopasowywać do swoich indywidualnych wymagań i aktualnych potrzeb – to ubezpieczający decyduje o tym, jak długo trwa umowa, jak szeroki jest zakres ochrony, wysokość sumy ubezpieczenia i jak budowany jest kapitał. Ubezpieczenie na życie AXA Złoty Środek przeznaczone jest dla osób pomiędzy 13. a 61. rokiem życia. Przedmiotem ubezpieczenia AXA Złoty Środek jest śmierć osoby ubezpieczonej. Zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony przez zawarcie umów dodatkowych oraz dodatkowe ubezpieczenia assistance.

 

Ubezpieczenie na życie Plan Ochronny AXA

Plan Ochronny AXA to możliwość indywidualnego skomponowania programu ubezpieczeniowego dla ubezpieczającego, współmałżonka lub partnera oraz dzieci. Wybrane ubezpieczenia stworzą jedną polisę, która będzie opłacana z jednej składki. Ubezpieczenie na życie AXA Plan Ochronny może być modyfikowane, kiedy zmienią się potrzeby ubezpieczającego, dzięki temu może być świetnie dopasowane do aktualnych potrzeb. W ramach Planu Ochronnego AXA możesz ubezpieczyć zarówno swoje jak i partnera życie i zdrowie, zapewnić dziecku dobry start w przyszłość lub wsparcie finansowe, gdyby Ciebie zabrakło, a także gromadzić środki w wybranych ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych.

 

Ubezpieczenie na życie Parasol AXA

Ubezpieczenie na życie AXA Parasol to ubezpieczenie przeznaczone dla osób, które chcą finansowo zabezpieczyć swoich bliskich, jak również wspólników na wypadek nieoczekiwanych zdarzeń losowych. Ubezpieczenie może zostać przeznaczone na przykład na spłatę kredytu. Zakres ubezpieczenia na życie AXA Parasol można poszerzać o ubezpieczenia dodatkowe. Ubezpieczenie na życie AXA Parasol przeznaczone jest dla osób w wieku od 18 do 65 lat. Przedmiotem ubezpieczenia jest życie ubezpieczonego. Umowa ubezpieczenia na życie zawierana jest na wybrany przez ubezpieczonego okres, minimalnie rok.  Również samodzielnie ubezpieczony określa wysokość sumy ubezpieczenia (minimalnie 30 000 złotych). Istnieje także możliwość wyboru sposobu płacenia składki – jednorazowo bądź regularnie – jak i jej wysokości (minimalnie 50 złotych miesięcznie).

 

Ubezpieczenie wypadkowe Bezpieczna Dekada

Ubezpieczenie życia i zdrowia Bezpieczna Dekada AXA przygotowane zostało z myślą o osobach, które pragną chronić siebie i swoich najbliższych przed skutkami nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie Bezpieczna Dekada zapewnia wypłatę renty, jeśli na skutek nieszczęśliwego wypadku ubezpieczony stanie się niezdolny do pracy. Ubezpieczenie na życie zapewni też wsparcie bliskim w przypadku śmierci ubezpieczonego. Ubezpieczenie jest przeznaczone dla mężczyzn w wieku od 18 do 55 lat i kobiet w wieku od 18 do 50. Przedmiotem ubezpieczenia jest życie i zdrowie ubezpieczonego.

Zakres ochrony obejmuje: niezdolność do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Umowa ubezpieczenia Bezpieczna Dekada zawierana jest na 10 lat.

Informacje adresowe:

AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.         

ul. Chłodna 51

00-867 Warszawa