Ubezpieczenia na życie Aviva

Oblicz składkę »

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA oferuje róznorodne, elastyczne ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia zdrowotne i wypadkowe oraz programy dla dzieci umożliwiające zabezpieczenie ich przyszłości.

Dodatkowo Aviva współpracuje z BZ WBK SA oraz z innymi bankami w zakresie bancassurance.

 Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA działa od 1992 roku. Akcjonariuszami spółki są Aviva International Holdings Ltd, mająca 90 proc. akcji i Bank Zachodni WBK SA, posiadający 10 proc. akcji.

W ofercie Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA znajdują się ubezpieczenia na życie takie jak Nowa Perspektywa, Opiekun VIP i Gwarantowana Renta Kapitałowa; ubezpieczenia zdrowotne i wypadkowe oraz programy ubezpieczeniowe dla dzieci: Absolwent, Program gromadzenia kapitału dla dziecka Kapitalna Przyszłość i Program gromadzenia kapitału dla dziecka Pierwszy Krok.

Produkty charakteryzują się dużą elastycznością, co daje możliwość dopasowania ubezpieczenia na życie do swoich sprecyzowanych potrzeb i możliwości. Posiadacze ubezpieczenia na życie z życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym mogą lokować swoje środki w kilkunastu funduszach o zróżnicowanym profilu lokat.

Ubezpieczenia na życie Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA


Nowa Perspektywa
Ubezpieczenie na życie Nowa Perspektywa oferowane przez Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA jest ubezpieczeniem na wypadek śmierci z możliwością gromadzenia kapitału. W ramach umowy głównej można wybierać spośród dwóch wariantów: zabezpieczenia najbliższych na wypadek śmierci (wariant ochronny) bądź oszczędzania na przyszłość (wariant ochronno-inwestycyjny). Ubezpieczenie na życie Aviva Nowa Perspektywa umożliwia objęcie jednym ubezpieczeniem całej rodziny - ubezpieczający może w ramach jednej polisy ubezpieczyć zarówno swoje życie, jak i zdrowie swoje i swoich bliskich. Jako kompleksowy produkt ubezpieczenie na życie Aviva Nowa Perspektywa daje również możliwość oszczędzania; na przykład na emeryturę, studia dla dziecka czy spełnianie marzeń. Gromadzony kapitał można pomnażać w wybranych funduszach – do wyboru są fundusze o różnym stopniu ryzyka. Ubezpieczenie na życie Nowa Perspektywa jest produktem elastycznym – można je wygodnie dopasowywać do zmieniających się potrzeb rodziny.

Opiekun VIP
Opiekun VIP to ubezpieczenie na życie na wypadek śmierci z gromadzeniem kapitału. Program daje możliwość ubezpieczenia życia na wysokie sumy oraz pełnego zabezpieczenia w razie choroby, wypadku czy niezdolności do pracy. Ubezpieczenie na życie Aviva Opiekun VIP to możliwość zapewnienia wysokiego wsparcia finansowego bliskim w razie śmierci ubezpieczonego (od 300 000 zł), a także możliwość rozszerzania zakresu ochrony dzięki ubezpieczeniom dodatkowym (w razie niezdolności do pracy, poważnego zachorowania, leczenia szpitalnego czy wypadku). Ubezpieczenie na życie Aviva Opiekun VIP jest produktem elastycznym – jeśli Twoje potrzeby się zmienią, ubezpieczenie można dopasowywać pod względem sumy ubezpieczenia czy zakresu ochrony zdrowia. W ramach programu Opiekun VIP masz także możliwość inwestowania gromadzonych środków w wybranych funduszach kapitałowych. DO wyboru są: Fundusz Stabilnego Wzrostu, Fundusz Gwarantowany, Fundusz Zrównoważony, Fundusz Międzynarodowy, Fundusz Akcji, Fundusz Dynamiczny.

Gwarantowana Renta Kapitałowa
Gwarantowana Renta Kapitałowa Aviva to gwarancja regularnych wypłat kapitału bez jego gromadzenia. Polisa ta może mieć charakter dożywotni lub okresowy.
W przypadku renty dożywotniej Aviva gwarantuje wypłatę regularnego świadczenia do końca życia ubezpieczonych, nawet gdy zgromadzony kapitał wyczerpie się. Wypracowane przez Towarzystwo zyski z inwestycji wpłaconych środków finansowych, wypłacane są w postaci dodatkowego bonusowego świadczenia rentowego.
Gwarantowana Renta Kapitałowa Aviva może przyjąć dwojaką formę:

  • indywidualna lub wspólna dożywotnia renta kapitałowa z gwarantowanym okresem płatności – przeznaczona dla osób pomiędzy 45 a 85 rokiem życia. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, można ją zawrzeć wraz z bliską osobą. W przypadku śmierci ubezpieczonego Aviva gwarantuje wypłatę świadczeń rentowych do końca życia ubezpieczonych, biorąc jednocześnie na siebie ryzyko wcześniejszego wyczerpania się kapitału.
  • indywidualna okresowa renta kapitałowa z gwarantowanym okresem płatności – przeznaczona jest dla osób które ukończyły 20. roku życia, a umowa nie może trwać dłużej niż do ukończenia przez nie 75 lat. Umowa ta zawierana jest na na czas określony: 5,10,15 lub 20 lat oraz na rzecz jednej osoby. Aviva gwarantuje uposażonym kontynuację wypłat świadczeń do czasu zakończenia gwarantowanego okresu płatności. Umowa ta może zostać zawarta bez względu na stan zdrowia. Świadczenai rentowe mogą zostać podwyższone przez dokonywanie dodatkowych wpłat.

Do zalet Gwarantowanej Renty Kapitałowej Aviva należy gwarancja regularnych wypłat świadczeń, bez ryzyka wyczerpania się kapitału. Mogą one być uzupełnieniem świadczeń emerytalnych.

Programy dla dzieci
Aviva przygotowała również ofertę dla rodziców pragnących zabezpieczyć przyszłość swojego dziecka. Spośród trzech elastycznych programów, stworzonych z myślą o zapewnieniu dziecku najlepszego startu w dorosłe życie można wybierać decydując się na przewagę części ochronnej bądź inwestycyjnej, a także różny okres inwestowania czy wysokość składek.

  • Absolwent;
  • Program gromadzenia kapitału dla dziecka Kapitalna Przyszłość;
  • Program gromadzenia kapitału dla dziecka Pierwszy Krok.


Informacje adresowe:
Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA
ul. Prosta 70
00-838 Warszawa