Ubezpieczenia na życie Allianz

TU Allianz Życie Polska SA ma bogatą ofertę ubezpieczeń na życie - zarówno klasycznych jak i połączonych z funduszami kapitałowymi. Ubezpieczenia na życie Allianz są tak skonstruowane, by osoby o różnych potrzebach zarówno pod względem ochrony jak i inwestycyjnych znalazły idealne dla siebie rozwiązanie.

TU Allianz Życie Polska SA oferuje:

  • ubezpieczenia na życie i dożycie;
  • ubezpieczenia na życie z funduszami kapitałowymi;
  • ubezpieczenia na życie ze składką jednorazową;
  • ubezpieczenie na życie Life Casco;
  • ubezpieczenia ustrukturyzowane;
  • indywidualne ubezpieczenie zdrowotne.

Ubezpieczenia na życie TU Allianz Życie SA

Ubezpieczenia na życie TU Allianz Życie SA dzieli na kilka kategorii:

Tradycyjne ubezpieczenia na życie Allianz

Wśród tych ubezpieczeń na życie znajdują się produkty ochronne i ochronno-oszczędnościowe. Pozwalają one zapewnić najbliższym wsparcie finansowe w razie śmierci ubezpieczonego (m. in. spłatę kredytów), a także budowanie kapitału na przyszłość, który może zostać wypłacony na przykład po osiągnięciu przez ubezpieczonego pewnego wieku. Ubezpieczenia na życie Allianz można rozbudowywać o dodatkowe ubezpieczenia na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku, inwalidztwa, poważnego zachorowania, czy na wypadek inwalidztwa spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem lub chorobą.

Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie
- zapewnia ochronę ubezpieczeniową na wysoką sumę za niską składkę, którą można opłacać regularnie lub jednorazowo. Wysokość sumy ubezpieczenia można wybrać samemu przy zawieraniu umowy. Ubezpieczenie to jest idealne dla osób chcących na przykład zabezpieczyć spłatę kredytu.

Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie i dożycie z planem kapitałowym
- zapewnia ochronę ubezpieczeniową i jednocześnie możliwość gromadzenia kapitału na przyszłość w ramach III filaru reformy emerytalnej. Samemu można decydować o stosunku części ubezpieczeniowej do oszczędnościowej, jak również o poziomie ochrony i wysokości sumy ubezpieczenia.

Indywidualne terminowe ubezpieczenie na dożycie z planem edukacyjnym
- zapewnia możliwość oszczędzania kapitału dla dziecka. W ramach umów dodatkowych można także zapewnić dziecku ochronę ubezpieczeniową na wypadek śmierci opiekuna wskutek nieszczęśliwego wypadku.

Life Casco
- jedyne tak proste i tanie ubezpieczenie na życie: już za 50 zł składki miesięcznej można mieć roczną polisę na 100 000 zł, w dodatku bez badań lekarskich i skomplikowanych formalności. Ubezpieczenie jest terminowe, przeznaczone dla osób między 18 a 60 rokiem życia; zawiera się je na okres 1 roku, bez konieczności przedłużania. Co interesujące, nie trzeba podawać informacji o stanie zdrowia i poddawać się badaniom medycznym.

Ubezpieczenia na życie Allianz z funduszem kapitałowym

Ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym pozwala zapewnić bliskim ochronę ubezpieczeniową i gromadzić oraz pomnażać kapitał. Różne ubezpieczenia Allianz różnią się rodzajem inwestycji i stopniem ryzyka. Allianz przygotowało specjalne rozwiązania dla rodziców, seniorów, inwestorów czy kredytobiorców.

Allianz Invest
- to ubezpieczenie na życie pozwalające swobodnie samodzielnie inwestować gromadzone środki w ponad 30 ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych. Ubezpieczenie to zapewnia korzyści prawno-podatkowe.

Specjalnie dla Ciebie
- to najbardziej elastyczne ubezpieczenie na życie Allianz - proporcje między ochroną ubezpieczeniową, a inwestycją można dowolnie ustalać. Gromadzone środki można lokować w funduszach ubezpieczeniowych Allianz. Ubezpieczony ma także możliwość zawieszenia opłacania składek ubezpieczenia na życie bez utraty ciągłości ochrony ubezpieczeniowej, zaciągnięcia pożyczki pod zastaw polisy, jak również wypłaty części zgromadzonych środków.

Polisa posagowa
- ubezpieczenie przeznaczone jest dla osób, które chcą zapewnić swemu dziecku dobry start w dorosłe życie, a także bezpieczeństwo finansowe na wypadek kłopotów z własnym zdrowiem lub na wypadek własnej śmierci.

Specjalnie dla osób wychowujących dzieci
- ubezpieczenie to łączy wysoki poziom ochrony z możliwością inwestowania. Przeznaczone jest dla osób, które chcą połączyć ochronę ubezpieczeniową i długoterminowe oszczędzanie z jednoczesną możliwością zapewnienia kapitału własnemu dziecku w określonym momencie jego życia.

Specjalnie dla kredytobiorców
- ubezpieczenie to zostało skonstruowane z myślą o osobach, które chcą zabezpieczyć kredyty długookresowych - od 7 do 25. Równolegle z malejącym kapitałem kredytu pozostającego do spłaty, maleje również suma ubezpieczenia. Dzięki temu ubezpieczenie na życie Allianz dla kredytobiorców kosztuje mniej niż standardowe ubezpieczenia oferowane na rynku.

Specjalnie dla inwestorów
- ubezpieczenie to przeznaczone jest dla osób chcących aktywnie inwestować a jednocześnie korzystać z ochrony ubezpieczeniowej.

Specjalnie dla przedstawicieli wolnych zawodów
- ubezpieczenie to zostało stworzone z myślą o osobach wykonujących wolne zawody lub przedsiębiorcach, pozwala na wygodne dopasowanie warunków opłacania składek, a także daje możliwość oszczędzania i inwestowania.

Specjalnie dla seniorów
- ubezpieczenie to zostało stworzone z myślą o osobach, które ukończyły 60 rok życia i nie chcą ze względu na swój wiek płacić wysokich składek ubezpieczenia na życie. Produkt ten pozwala na aktywne inwestowanie oszczędności i ochronę ubezpieczeniową bez badań lekarskich.

Ubezpieczenie z rentą
- ubezpieczenie to zostało stworzone z myślą o osobach, które chcą podnieść wysokość swoich przyszłych świadczeń emerytalnych, zabezpieczyć swoich najbliższych, albo po prostu oszczędzać na przyszłość unikając jednocześnie tzw. podatku Belki.

Polisy Strukturyzowane

Ubezpieczenia na życie strukturyzowane zostały stworzone by zapewnić połączenie ochrony życia z możliwością osiągania stosunkowo wysokich zysków z rynku akcji bez ponoszenia ryzyka. Polisy te zapewniają także m.in. zwolnienie kwoty wypłacanej na koniec okresu ubezpieczenia z podatku od zysków kapitałowych - tzw. podatku Belki.

Allianz Indeks
- ubezpieczenie na życie i dożycie Allianz z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym w formie strukturyzowanej. Daje możliwość inwestowania na alternatywnych rynkach według ściśle określonej strategii inwestowania oraz gwarantuje określony zwrot kapitału.

Allianz Bonus Polisa
- ubezpieczenie to łączy zalety certyfikatu inwestycyjnego z gwarancją zysku oraz ubezpieczenia emerytalnego. Allianz Bonus Polisa daje możliwość inwestowania w akcje 50 największych europejskich spółek wchodzących w skład indeksu Dow Jones EURO STOXX50

Allianz Alternatywna Inwestycja
- ubezpieczenie na życie i dożycie, dające możliwość inwestowania na alternatywnych rynkach według ściśle określonej strategii inwestowania. Okres ubezpieczenia - od roku do 10 lat, skład portfela instrumentów finansowych, poziom gwarancji kapitału oraz minimalna wysokość składki są każdorazowo określane w warunkach poszczególnych transz.

Allianz Profit  
- ubezpieczenie na życie i dożycie, które jest sposobem oszczędzania podobnym do tradycyjnej lokaty terminowej a jednocześnie korzystniejszym niż najlepsza lokata ze względu na zwolnienie zysku z podatku od zysków kapitałowych.Informacje adresowe:
Towarzystwo Ubezpieczeń
Allianz Życie Polska SA
ul. Rodziny Hiszpańskich 1
02-685 Warszawa