HDI Asekuracja

Początki działalności HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna w Polsce datują się na 1994 rok. Wtedy to spółka rozpoczęła działalność jako Powszechne Towarzystwo Ubezpieczeniowe Energo-Asekuracja S.A. W 1999 roku PTU Energo-Asekuracja S.A. pozyskała inwestora: duńską firmę ubezpieczeniową Tryg Forsikring, dawniej znaną jako Tryg Baltica.

W 2001 roku za sprawą właściciela – Tryg-Forsikring – Energo-Asekuracja stała się częścią skandynawskiej grupy finansowej Nordea. Od 2001 roku spółka znana była w Polsce jako Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A.

 W 2003 roku zmieniono nazwę spółki na Tryg Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. W 2005 roku 100% akcji Tryg Polska TU S.A. zostało kupionych przez HDI International Holding AG. W wyniku tego zmieniono nazwę – na HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 

Poprzez nabycie HDI Asekuracja TU S.A. przez HDI International Holding AG została się spółką siostrzaną HDI SAMOPOMOC TU S.A., której właścicielem również jest HDI International Holding AG. W listopadzie 2006 roku nastąpiło przejęcie HDI SAMOPOMOC TU S.A. przez HDI Asekuracja TU S.A. i od tego czasu połączone spółki prowadzą działalność jako jedna spółka: HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie. Jedynym akcjonariuszem, posiadającym 100% akcji Spółki, jest HDI-Gerling International Holding AG (Grupa Talanx) z siedzibą w Hanowerze (Niemcy).

Grupa HDI 

Grupa HDI (Grupa Talanx) działa w 150 krajach na świecie. Zajmuje się różnorodnymi usługami ubezpieczeniowymi oraz finansowymi: ubezpieczeniami majątkowymi, ubezpieczeniami na życie, reasekuracją ubezpieczeń majątkowych, reasekuracją ubezpieczeń na życie, ubezpieczeniami zdrowotnymi. W Polsce na Grupę HDI składają się: HDI Asekuracja TU S.A., HDI-Gerling Polska TU S.A., (ubezpieczenia majątkowo-osobowe) oraz ASPECTA ŻYCIE TU S.A. i HDI-Gerling Życie Polska TU S.A. (ubezpieczenia na życie).

HDI Asekuracja TU S.A.

HDI Asekuracja TU S.A. swoją ofertę ubezpieczeniową kieruje do klientów indywidualnych, małych i średnich firm oraz korporacji. Klientom indywidualnym proponuje ubezpieczenia domu, mieszkania, ubezpieczenia komunikacyjne (ubezpieczenie OC, AC, NNW, Zielona Karta), ubezpieczenia turystyczne, ubezpieczenia dla rolników oraz ubezpieczenia dla osób fizycznych chroniące przed skutkami następstw nieszczęśliwych wypadków. 

Siedziba HDI Asekuracja: 

HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń SA
ul. Płocka 11/13
01-231 Warszawa