Compensa

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group działa w Polsce od 1990 roku. Klientom indywidualnym spółka oferuje ubezpieczenia komunikacyjne (ubezpieczenie OC, ubezpieczenie AC, NNW kierowcy i pasażerów, assistance, ubezpieczenie ochrony prawnej oraz Zieloną Kartę), zdrowotne, turystyczne, ubezpieczenia rolne (obowiązkowe ubezpieczenie budynków), ubezpieczenia NNW oraz rodzinne. 

W Polsce od 1997 roku prowadzi działalność także Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group. Spółka oferuje klientom indywidualnym ubezpieczenia na życie, ubezpieczenie z rentą, ubezpieczenia z funduszem, ubezpieczeniowe fundusze strukturyzowane oraz ubezpieczenia kapitałowe i ochronne. 

Obie spółki należą do Vienna Insurance Group – austriackiego koncernu ubezpieczeniowego. Poza Austrią i Polską, Vienna Insurance Group prowadzi działalność w Albanii, Bułgarii, Niemczech, Estonii, Gruzji, Chorwacji, Lichtensteinie, Macedonii, na Litwie, w Łotwie, Rumunii, Rosji, Serbii, Słowacji, Czechach, na Węgrzech, Ukrainie oraz Białorusi. Filie Vienna Insurance Group znajdują się także we Włoszech oraz w Słowenii. 

W Polsce do Vienna Insurance Group należą (jako do większościowego akcjonariusza tych spółek): Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group, Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group, Benefia TUM S.A. Vienna Insurance Group, Benefia TUnŻ S.A Vienna Insurance Group, Royal Polska TUnŻ S.A. ,TU InterRisk S.A., PZM TU S.A. Vienna Insurance Group oraz FinLife TUnŻ. 

Produkty ubezpieczeniowe Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group oraz Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group można kupić w placówkach Compensy, za pośrednictwem agentów ubezpieczeniowych.

Adres centrali Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.:

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Vienna Insurance Group
Aleje Jerozolimskie 162
02-342 Warszawa

Adres centrali Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.:

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Vienna Insurance Group
Aleje Jerozolimskie 162
02-342 Warszawa

Placówki Compensa