Benefia

BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group działa w Polsce od 1999 roku. 100 proc. akcji BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group posiada austriacka grupa Vienna Insurance Group. 

Vienna Insurance Group działa także w Albanii, Bułgarii, Białorusi, Niemczech, Estonii, Gruzji, Chorwacji, Lichtensteinie, Macedonii, na Litwie, w Łotwie, Rumunii, Rosji, Serbii, Słowacji, Czechach, na Węgrzech oraz na Ukrainie. Swoje filie Vienna Insurance Group ma w Słowenii oraz we Włoszech. 

Vienna Insurance Group jest większościowym akcjonariuszem wielu spółek działających w Polsce: Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group, Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group, Benefia TUM S.A. Vienna Insurance Group, Benefia TUnŻ S.A Vienna Insurance Group, TU InterRisk S.A., Royal Polska TUnŻ S.A., PZM TU S.A. Vienna Insurance Group oraz FinLife TUnŻ. 

Klientom indywidualnym BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oferuje ubezpieczenia komunikacyjne (ubezpieczenie OC, Zieloną Kartę, ubezpieczenie AC, NNW, assistance, ubezpieczenie ochrony prawnej, a także ciekawe ubezpieczenie GAP (GUARANTEED ASSET PROTECTION) – ubezpieczenie od strat finansowych z powodu spadku wartości pojazdu) i majątkowe. 

W Polsce działa także BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group (znane też pod nieaktualną już nazwą Royal Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.). BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group zajmuje się indywidualnymi ubezpieczeniami na życie oraz Bankassurance. 

Produkty ubezpieczeniowe Benefii można kupić w placówkach za pośrednictwem agentów oraz bezpośrednio w internecie. 

BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

ul. Rydygiera 21A
01-793 Warszawa

BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group

ul. Rydygiera 21
01-793 Warszawa