Allianz

W 1998 roku działalność w Polsce rozpoczęły TU Allianz Polska S.A. i TU Allianz Życie Polska S.A. Dziś Grupa Allianz w Polsce to kilka instytucji, zajmujących się ubezpieczeniami oraz finansami: Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Polska S.A., Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Polska Życie S.A., Allianz Bank Polska, TFI Allianz Polska S.A., PTE Allianz Polska S.A. (zarządzające Allianz Polska OFE) oraz bezpośrednia sprzedaż ubezpieczeń, czyli Allianz Direct. 

Allianz na świecie

Na świecie Allianz to jedna z największych firm zajmujących się usługami ubezpieczeniowymi, bankowymi i zarządzaniem aktywami. Posiada ponad miliard euro kapitału. W ponad 70 krajach Allianz ma 80 milionów klientów.

Allianz w Polsce

W Polsce Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Polska S.A. sprzedaje ubezpieczenia majątkowe, Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A. ma w swej ofercie ubezpieczenia na życie, a Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A. prowadzi otwarty fundusz emerytalny – Allianz OFE. 

W ofercie Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Polska S.A. znajdują się ubezpieczenia komunikacyjne (ubezpieczenie OC, ubezpieczenie AC, assistance, ubezpieczenie OC graniczne, Zielona Karta, ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażera, ubezpieczenie kosztów naprawy samochodów, ubezpieczenie ochrony prawnej oraz tzw. Pakiety dealerskie – oferowane jedynie w sieci dealerów wybranych 30 marek samochodów.) W Allianz można także kupić ubezpieczenie domów, mieszkań i majątku, ubezpieczenia na życie, programy inwestycyjno-ubezpieczeniowe, ubezpieczenia zdrowotne, ubezpieczenia NNW, ubezpieczenia podróżne, ubezpieczenia OC, ochrony prawnej i ubezpieczenia rolnicze.

Produkty ubezpieczeniowe Allianz można kupić w placówkach Allianz, za pośrednictwem agentów, a niektóre (ubezpieczenia samochodu, domu i mieszkania oraz podróżne) – korzystając z serwisu internetowego Allianz.

Adres siedziby:

TU Allianz Polska S.A. 
ul. Rodziny Hiszpańskich 1
02-685 Warszawa

TU Allianz Życie Polska S.A.

ul. Rodziny Hiszpańskich 1
02-685 Warszawa

PTE Allianz Polska S.A.

ul. Rodziny Hiszpańskich 1
02-685 Warszawa

Placówki Allianz Direct