Signal Iduna "Liderem Przedsiębiorczości 2010"

Towarzystwo Ubezpieczeniowe Signal Iduna otrzymało tytuł „Lidera Przedsiębiorczości 2010” w kategorii średnich firm. Wyróżnienie zostało przyznane przez Fundację Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 16 edycji konkursu „Lider Przedsiębiorczości Roku”. 

Tytułem „Lidera Przedsiębiorczości Roku” w szczególności wyróżniane są podmioty, które w swojej działalności kierują się zasadami uczciwości i rzetelności wobec klienta i partnerów, a także zasadą działania na rzecz dobra kraju, uwzględnianej w toku prowadzenia działalności gospodarczej.

Wybierając laureatów, kapituła konkursu stosowała liczne kryteria oceny. Pod uwagę brano m.in. osobowość i pomysłowość właściciela firmy, zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwie, dynamikę jego rozwoju, sukcesy odnoszone na rynku polskim i zagranicznym oraz umiejętność wykorzystania środków z Unii Europejskiej.

W pierwszym etapie firmy były oceniane pod względem formalnym, zwracano uwagę m.in. na skompletowaną dokumentację dotyczącą działalności i osiągnięć firmy. Drugi etap dotyczył merytorycznej analizy kondycji przedsiębiorstwa, czyli jego pozycji na rynku, umiejętności zastosowania nowoczesnych technologii oraz wprowadzania innowacji, udziału w targach branżowych, a także podnoszenia kwalifikacji pracowników.

- Przyznane wyróżnienie jest dla nas dużym zaszczytem. Od początku działalności Signal Iduna w Polsce staramy się promować innowacyjność i wdrażać nowoczesne rozwiązania. W efekcie staliśmy się liderem i pionierem w kilku segmentach ubezpieczeń na polskim rynku. Bardzo mnie cieszy, że zaangażowanie całego zespołu zostało docenione. – mówi Jürgen Reimann, wiceprezes zarządu spółek Signal Iduna.

Uroczyste wręczenie statuetek i dyplomów wyróżnionym firmom, odbyło się 4 listopada 2010 r. podczas Gali Liderów w Pałacu Chodkiewiczów w Warszawie. Nagrodę w imieniu TU Signal Iduna odebrał, z rąk Marszałka Województwa Mazowieckiego, Jürgen Reimann, wiceprezes zarządu spółek Signal Iduna.
(źródło: Gazeta Ubezpieczeniowa)