Nowy system emerytalny - emerytura z OFE

Od 1 stycznia 1999 roku działa w Polsce nowy, zreformowany system emerytalny. Opiera się on na 3 filarach i ogólnej zasadzie: ile zgromadzisz, tyle dostaniesz. 

Tym, którzy będą zbierać na emeryturę według zreformowanych zasad, nowy system daje szansę większego wpływu na wysokość zgromadzonych środków na przyszłą emeryturę. Wysokość emerytury w nowym systemie jest uzależniona od sumy opłaconych składek i skuteczności pomnażania zgromadzonych pieniędzy przez OFE. Dlatego tak ważne jest, aby wybrać najlepsze OFE. Kogo dotyczą zmiany w systemie emerytalnym?
Od ponad dziesięciu lat Polacy zbierają pieniądze na swoje emerytury w zreformowany sposób. Oczywiście, nie wszyscy. Reforma nie objęła tych, którzy urodzili się przed 1 stycznia 1949. Oni będą otrzymywać emerytury według zasad sprzed reformy. Jest to system oparty na umowie międzypokoleniowej.

Tym, którzy urodzili się między 31 grudnia 1948 roku a 1 stycznia 1969 roku dano wybór, czy chcą pozostać w starym systemie i otrzymywać emeryturę na zasadach umowy międzypokoleniowej czy zbierać na swoją emeryturę według nowych zasad.

Natomiast dla urodzonych po 31 grudnia 1968 roku nowy system jest obowiązkowy. Każdy, kto wpisuje się w tą granicę wiekową i podlega ubezpieczeniom społecznym musi wybrać Otwarty Fundusz Emerytalny (OFE) i tym samym zarządzające nim Powszechne Towarzystwo Emerytalne (PTE), do którego za pośrednictwem ZUS będzie przelewał swoje środki na emeryturę. Wybierając najlepsze OFE mamy wpływ na podwyższenie naszej emerytury! I filar, II filar, III filar, czyli na czym opiera się system emerytalny
Wprowadzony w 1999 roku system emerytalny opiera się na 3 filarach. Są to 3 źródła, z których w przyszłości będzie sfinansowana nasza emerytura. Każdy z trzech filarów działa na innych zasadach. I FILAR
I filar naszych emerytur to składki, które gromadził przez lata ZUS. Filar ten jest obowiązkowy, zarządzany i gwarantowany przez państwo. 
Składki emerytalne na I filar wynoszą 12,22 proc. wynagrodzenia brutto. Pieniądze te są zapisywane na indywidualnym koncie każdego oszczędzającego na emeryturę, ale niestety nie są oprocentowane. Zgodnie z systemem repartycyjnym wypłaca się je bowiem na bieżąco obecnym emerytom. Składki ubezpieczenia emerytalnego zgromadzone w I filarze nie podlegają dziedziczeniu. II FILAR
II filar naszych emerytur to składki, którymi zarządzają OFE. II filar jest obowiązkowy, zarządzany prywatnie i nadzorowany przez państwo – Komisję Nadzoru Finansowego (KNF).
Składki, jakie przekazujemy na II filar ubezpieczeń emerytalnych to 7,3 proc. naszego wynagrodzenia brutto. Pieniądze zgromadzone w ten sposób są pomnażane przez Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE). Kapitał z II filara podlega dziedziczeniu – w przypadku śmierci członka OFE jest przekazywany uposażonym. III FILAR 
III filar przyszłej emerytury to składki, jakie dobrowolnie przekazujemy, aby nasza emerytura była wyższa.
Kapitałem gromadzonym w ten sposób na indywidualnych kontach zarządzają prywatne instytucje finansowe nadzorowane przez państwo (KNF). III filar naszej emerytury może przybierać rozmaite formy: pracowniczego funduszu emerytalnego (PPE), umowy o wnoszeniu przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego, umowy grupowego inwestycyjnego ubezpieczenia na życie z zakładem ubezpieczeń, umowy grupowego inwestycyjnego ubezpieczenia na życie z towarzystwem ubezpieczeń, na podstawie której pracownicy staną się jego członkami, czy Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE). Zadanie przyszłego emeryta: wybrać najlepsze OFE
Do przyszłych emerytów, których objął nowy system emerytalny należy wybór Otwartego Funduszu Emerytalnego, który będzie najefektywniej pomnażał ich pieniądze na poczet przyszłej emerytury. Każdy, kto rozpoczyna pracę, ma wedle prawa 7 dni na wybranie OFE. W praktyce OFE trzeba wybrać do 10 stycznia lub do 10 lipca, w zależności od tego, która data wypada jako pierwsza po rozpoczęciu przez nas pracy. 10 stycznia i 10 lipca każdego roku odbywa się losowe przydzielanie do OFE osób, które powinny wybrać fundusz emerytalny, a tego nie zrobiły. Jeśli nie wybierzemy OFE sami, zostaniemy do niego przydzieleni przez losowanie. 

Otwarty Fundusz Emerytalny możemy wybierać spośród 14 OFE działających na polskim rynku. Oto one: Aegon OFE zarządzane przez Aegon PTE S.A.
AIG OFE zarządzane przez AIG PTE S.A.
Allianz Polska OFE zarządzane przez Allianz Polska PTE S.A.
AXA OFE zarządzane przez AXA PTE S.A.
Bankowy OFE zarządzane przez PTE BANKOWY S.A.
Commercial Union OFE BPH CU WBK zarządzane przez Commercial Union PTE BPH CU WBK
Generali OFE zarządzane przez Generali PTE S.A.
ING Polska OFE zarządzane przez ING PTE S.A.
Nordea OFE zarządzane przez Nordea PTE S.A.
Pekao OFE zarządzane przez Pekao Pioneer PTE S.A.
OFE Pocztylion zarządzane przez Pocztylion-Arka PTE S.A.
OFE Polsat zarządzane przez PTE POLSAT S.A.
OFE PZU "Złota Jesień" zarządzane przez PTE PZU S.A.
OFE Warta zarządzane przez PTE Warta S.A.