20.09.2013 Liberty Direct umacnia pozycję. 150 mln składki po półroczu

Blisko 150 mln zł składki przypisanej brutto (149,77 mln zł) w I półroczu, w tym 80 mln zł (80,66 mln zł) w II kwartale, zebrała firma ubezpieczeniowa Liberty Direct.

Wynik ten oznacza, że osiągnęła w pierwszych dwóch kwartałach 11% wzrost w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Do 430 tys. (o 12%) urosła z kolei liczba polis w ochronie ubezpieczyciela. Liberty Direct ogłosiła ponadto, że rozwija się w segmencie ubezpieczeń dla MŚP. 

We wszystkich liniach produktowych ubezpieczeń komunikacyjnych firma odnotowała znaczące wzrosty na kurczącym się rynku. Przypis składki z OC komunikacyjnego zwiększył się o 12%, a z tytułu Autocasco o 4%. Firma zanotowała również wzrost przypisu w przypadku NNW (17%) oraz Assistance (14%).

Pierwszym produktem wprowadzanym przez Liberty Direct i skierowanym do małych i średnich przedsiębiorstw jest ubezpieczenie placów komisów samochodowych. Pozwala ono objąć ochroną znajdujące się na nich budynki, budowle, urządzenia oraz pojazdy. Z analiz Liberty Direct wynika, że wartość rynku ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych dla małych i średnich przedsiębiorstw szacowana jest na 4 mld zł. Zdaniem Liberty Direct, w kolejnych latach będzie on rósł o kilka procent rocznie.

„Wzrost 11% na kurczącym sie rynku jest niewątpliwie dużym osiągnięciem. Uzyskaliśmy go dzięki wielokanałowej strategii sprzedaży oraz wyjątkowym kompetencjom pricingowym i underwritingowym. Dzięki nim jesteśmy w stanie oferować atrakcyjne ceny wybranym segmentom klientów nawet w obecnym otoczeniu konkurencyjnym. Kluczowym zadaniem dla nas w I połowie roku było osiągnięcie wzrostów w sprzedaży AC. Zadanie to powiodło się. W II kwartale nasz portfel tego typu polis urósł o 8%, podczas gdy rynek tego typu polis skurczył się o ponad 7%. To zasługa realizowanej przez nas strategii gwarancji jakości, która pozwoliła na zbudowanie zaufania agentów i konsumentów do naszej firmy i usług – powiedział Michał Kwieciński, Dyrektor Generalny Liberty Direct.

źródło: Liberty Direct