PZU

Logo Liberty Direct

Największy polski ubezpieczyciel – PZU - umożliwia zakup i wyliczanie cen swoich ubezpieczeń komunikacyjnych za pośrednictwem internetu. Na stronie PZU online można dokonać wyliczenia składki oc w PZU za pomocą kalkulatora oc PZU.

Kalkulator OC AXA Direct Masz Dobre auto? Ubezpieczenie też ma znaczenie
 

Przykładowe składki OC PZU

Korzystając z internetowego kalkulatora OC PZU obliczyliśmy ceny ubezpieczenia OC PZU dla trzech przykładowych kierowców. Oto Wyniki naszych kalkulacji:

Dwudziestopięcioletnia mieszkanka Oświęcimia, posiadaczka 30 proc. zniżki na OC zapłaci za ubezpieczenie OC w PZU swojego Opla Corsy 1.2 z 2007 roku z pzebiegiem 60 000 km  321 zł.

Posiadacz ośmioletniego Audi A3 1.9 TDI, które przejechało 150 000 km, trzydziestopięcioletni mieszkaniec Świebodzina z 60 procentową zniżką na OC zapłaci w PZU za OC do swojego samochodu 460 zł.

Właścieciel Forda Mondeo Kombi z 2002 roku o przebiegu 200 000 km, czterdziestoletni mieszkaniec Poznania,  cieszący się 50 procentową zniżką na ubezpieczenie OC za obowiązkowe ubezpieczenie dla swojego samochodu w PZU zapłaci 717 zł.

Przykładowe składki AC OC PZU 

Korzystając z internetowego kalkulatora OC AC PZU policzylismy także składki na ubezpieczenie OC wraz z AC dla tych samocych trzech samochodów. Oto sumy, jakie otrzymaliśmy:

Właścicielka Opla Corsy kupując ubezpieczenie OC wraz z AC w PZU musi liczyć się z wydatkiem 1 038 zł.

Posiadacz Audi A3 za OC z AC w PZU zapłaci 1 670 zł.

Za OC z AC dla Forda Mondeo jego właściciel będzie musiał zapłacić w PZU 1 676 zł.

 Kalkulator OC PZU - jak korzystać?

Aby skorzystać z kalkulatora oc PZU i obliczyć cenę polisy oc w PZU należy przygotować dowód rejestracyjny pojazdu, a także ustalić przebieg samochodu oraz wysokość zniżek oc, jakie posiadamy. Mając te dane możemy przystąpić do obliczania składki oc.

Kalkulator oc PZU, w przeciwieństwie do innych kalkulatorów oc, jakie znamy, wymaga klikania „dalej” po każdym pytaniu. Sprawia to, że posługiwanie się nim jest nieco żmudne.

Na początku uzupełniamy dane na temat samochodu, który ma zostać ubezpieczony. Określamy sposób korzystania z pojazdu, jego rodzaj, datę pierwszej rejestracji, przebieg, a także markę, model, rok produkcji, liczbę drzwi i rodzaj paliwa, a z podanych możliwości wybieramy typ samochodu. Następnie należy w podanych przez kalkulator oc opcji wybrać elementy wyposażenia, jakie zostały zainstalowane w aucie. Po tym przychodzi kolej na udzielenie informacji o kierowcy.

Należy wpisać kod pocztowy miejsca stałego zameldowania, podać rok urodzenia, a także od kiedy posiadamy ubezpieczenie oc i ac. Odpowiadamy także na pytanie, czy chcemy znieść udział własny w dla posiadacza pojazdu w wieku poniżej 26 lat. PZU przy wyliczaniu składki oc za pomocą kalkulatora oc jest również zainteresowane, czy nasze auto posiada system lokalizacji lub monitoringu satelitarnego, można wybierać z podanych.

Po podaniu takich informacji wybieramy jakim ubezpieczeniem komunikacyjnym w PZU jesteśmy zainteresowani. Może to być OC + PZU Auto Pomoc Komfort, AC + PZU Auto Pomoc Komfort lub OC + AC + PZU Auto Pomoc Komfort. Kalkulator oc wylicza, ile będzie nas kosztować wybrane ubezpieczenie samochodu w PZU. Dodatkowo można sprawdzić, jak będzie kształtować się wysokość składki oc w PZU, jeśli dokupimy ubezpieczenie NNW. Składkę oc w PZU można rozłożyć na raty, kalkulator oc PZU oblicza także, ile będzie wynosić rata ubezpieczenia komunikacyjnego, jeśli rozłożymy ją na 2 lub 4 raty.

Po dokonaniu obliczeń kalkulatorem oc PZU można przystąpić do zakupu polisy, jeśli stwierdzimy że warunki są dla nas korzystne, lub wysłać obliczenia na swój adres mailowy.

Dobrze, że kalkulator oc PZU powstał – obliczeń składki oc PZU za pomocą udostępnianego przez PZU kalkulatora oc można dokonywać od końca 2008 roku. Szkoda tylko, że uzupełnianie w nim danych wymaga stosunkowo dużej ilości kliknięć.

A ceny jakich ubezpieczeń pozwala poznać kalkulator OC PZU?

Ubezpieczenie OC PZU

Kalkulator OC PZU poda cenę OC PZU w wersji dla płatności jednorazowej oraz dla płatności na raty. Ponadto, narzędzie pozwala obliczyć, ile będzie kosztować wybranie opcji dodatkowych do ubezpieczenia OC PZU, takich jak ubezpieczenie assistance w wersji rozszerzonej (wariant Komfort dodawany jest do OC PZU gratlis) czy ubezpieczenie NNW.

Obecnie, zakup OC PZU wiąże się jeszcze z jedną korzyścią. Firma wprowadziła coś, co sama - i chyba słusznie - określa jako "rewolucję w OC". Od kwietnia 2014 roku, mając OC PZU i będąc poszkodowanym w zdarzeniu drogowym przez kierowcę z ubezpieczeniem OC w innej firmie, o odszkodowanie można się starać właśnie w PZU.

Ubezpieczenie AC PZU

Ile kosztuje ubezpieczenie Autocasco PZU - tego także można się dowiedzieć z narzędzia, jakim jest kalkulator OC PZU. Możemy poznać cenę samego AC PZU, jak i cenę w pakiecie z OC. Dodatkowo, kalkulator OC PZU pozwala przeliczyć koszt AC w razie wybrania opcji z różnymi wysokościami udziału własnego, a także w płatnościach na raty oraz jednorazowej.

Ponadto, dzieki temu narzędziu można łatwo sprawdzić, jak na cenę ubezpieczenia wpływają zakupione wraz z ubezpieczeniem AC dodatkowe opcje, takie jak:

- NNW kierowcy i pasażerów: w PZU suma tego ubezpieczenia może wynieść do 100 000 zł na każdego ubezpieczonego.

- PZU Assistance, wariant rozszerzony: jeśli nie wystarczy nam dodawany gratis do OC czy AC Assistance Komfort, możemy za opłatą rozszerzyć jego zakres.

- Ubezpieczenie Auto Szyba: jeśli zdecydujemy się na zakup tego ubezpieczenia, po wystąpieniu skzody nie utracimy zniżek z ubezpieczenia AC.

- Ubezpieczenie Ochrona zniżek: mając wykupione to ubezpieczenie możemy być spokojni o zniżki na OC i AC. Produkt przeznaczony jest dla kierowców posiadających co najmniej 10% zniżki za bezszkodową jazdę oraz kupujących OC lub AC w PZU.

Pozostałe ubezpieczenia komunikacyjne PZU

Ubezpieczenie PZU NNW Max - ciekawy produkt ubezpieczeniowy w ofercie PZU. Jest to ubezpieczenie NNW chroniące ubezpieczoną osobę we wszystkich pojazdach, którymi się porusza, czy to jako kierowca, czy jako pasażer. Suma tego ubezpieczenia może wynieść nawet 500 000 zł.

Ubezpieczenie PZU Pomoc w Drodze - to różnego rodzaju warianty assistance, zapewniające od podstawowej po szeroką pomoc w rżónych nieprzewidzianych sytuacjach na drodze. Można je nabyć w wariancie na 60 dni, w wariancie na Europę oraz Polskę.

Zgłaszanie Szkody w PZU

Zgłoszenia szkody lub roszczenia w PZU można dokonać: za pośrednictwem Internetu (poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie www.pzu.pl), istnieje możliwość załączenia dokumentów do zgłoszenia,

telefonicznie za pośrednictwem Infolinii Grupy PZU, dzwoniąc na numer 801 102 102 lub (22) 566 55 55,

osobiście w wybranym Oddziale Grupy PZU, na piśmie (wysłane pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną, faxem) przez podanie danych poszkodowanego, ewentualnie sprawcy szkody, daty i miejsca wypadku, opisanie przyczyn i przebiegu zdarzenia, podanie ewentualnych świadków zdarzenia bądź danych jednostki Policji (lub innej instytucji organu) interweniującej na miejscu zdarzenia, wskazanie zaistniałych skutków zdarzenia z ewentualnym podaniem rodzaju i wysokości dochodzonych roszczeń.

Dane kontaktowe PZU

Informacje rejestrowe

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna (PZU SA)

al. Jana Pawła II 24,

00-133 Warszawa,

NIP: 526-025-10-49

Krajowy Rejestr Sądowy nr KRS 0000009831 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Wysokość kapitału zakładowego: 86 352 300 zł, kapitał wpłacony w całości.

 

Placówki PZU