TU Europa – ubezpieczenia nieruchomości – ubezpieczenie domu lub mieszkania

Oblicz składkę »

Ubezpieczenie nieruchomości w TU Europa to prosty i elastyczny produkt pozwalający na wygodne dopasowanie i kompleksowo chroniący Twoje mienie.


Towarzystwo Ubezpieczeń EUROPA SA

Towarzystwo Ubezpieczeń EUROPA SA działa od 1995 roku. Jako jedyne towarzystwo ubezpieczeniowe TU EUROPA jest notowane na warszawskiej GPW. Wraz z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA tworzy Grupę Kapitałową EUROPA, której specjalnością są ubezpieczenia bancassurance. Z piętnastu największych polskich banków, jedenaście współpracuje z Grupą EUROPA. 99,78% akcji TU Europa należy do Getin Holding SA.

Ubezpieczenie mieszkania, domu w TU EUROPA

Klientom indywidualnym Towarzystwo Ubezpieczeń EUROPA oferuje ubezpieczenie mieszkań i domów, natychmiastowej pomocy „Home Assistance”, odpowiedzialności cywilnej oraz oszkleń od stłuczenia. Składkę tego ubezpieczenia mieszkań i domów dla Twojego mieszkania czy domu możesz w wygodny sposób obliczyć, korzystając z kalkulatora składek ubezpieczenia mieszkań. Jeśli wyliczona składka ubezpieczenia okaże się atrakcyjna, możesz wybrane ubezpieczenie mieszkania kupić od razu korzystając z internetu.

Oferta ubezpieczenia mieszkań i domów, natychmiastowej pomocy „Home Assistance”, odpowiedzialności cywilnej oraz oszkleń od stłuczenia jest skierowana do klientów indywidualnych, ubezpieczona może zostać osoba fizyczna będąca właścicielem nieruchomości. Ubezpieczenie to obejmuje ubezpieczenie mieszkania, domu, w tym również domu w trakcie budowy czy przebudowy, a także budowle, budynki gospodarcze znajdujące się tej samej posesji co ubezpieczony dom, stałe elementy wyposażenia mieszkania lub domu, ruchomości domowe oraz przedmioty służące do prowadzenia działalności gospodarczej. 

Ubezpieczenie mieszkań i domów TU EUROPA chroni przed szkodami powstałymi na skutek pożaru i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji. Oszklenia wewnętrzne można ubezpieczyć od stłuczenia. Dodatkowo można również wykupić ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym oraz ubezpieczenie natychmiastowej pomocy „Home Assistance”. Umowę ubezpieczenia można zawrzeć na okres 12 miesięcy lub krótszy, nie krótszy jednak niż 3 miesiące. 

Główne zalety ubezpieczenia mieszkania i domu w TU EUROPA to elastyczność, pozwalająca na proste dopasowanie produktu ubezpieczeniowego do własnych potrzeb. Nie bez znaczenia jest też uniwersalność pozwalająca kompleksowo chronić Twój majątek.

Skorzystaj z kalkulatora ubezpieczenia mieszkania – sprawdź, za ile możesz mieć ubezpieczenie nieruchomości! 

Oblicz składkę ubezpieczenia Twojego domu lub mieszkania i kup wygodnie przez internet!

Kalkulator ubezpieczenia domu, po wprowadzeniu danych, pokazuje oferty ubezpieczenia mieszkania czy wraz z wysokością składki ubezpieczenia domu lub mieszkania. Oferty wybrane są z propozycji następujących towarzystw ubezpieczeniowych: Towarzystwo Ubezpieczeń EUROPA SA, Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A., SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oraz UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 

Przedstawione oferty można uszeregować według wysokości składki ubezpieczenia nieruchomości lub według zakresu ochrony. Oferty ubezpieczenia nieruchomości są też ocenione pod względem rekomendacji. Przy każdej ofercie dostępne są ogólne warunki ubezpieczenia, z którymi należy się zapoznać przed zakupem ubezpieczenia domu lub mieszkania. Z ofertami ubezpieczenia domu lub mieszkania można zapoznać się szczegółowo, porównać wybrane oferty ubezpieczenia domu między sobą, a także od razu po kalkulacji kupić, korzystając z internetu.