Emerytura z IKE większa o 9 zł

Jak podaje "Gazeta Prawna" przeciętna osoba zbierająca na emeryturę na IKE, gdyby teraz chciała przejść na emeryturę i skorzystać z wyższego świadczenia emerytalnego miałaby emeryturę o 9 zł wyższą niż gdyby nie oszczędzała na IKE.

Według danych GP IKE tracą popularność. W 2008 roku 854 tys. liczyła liczba IKE. Od 2007 roku zmalała ona o prawie 62 tys. Pojawiają się  także głosy o konieczności zreformowania trzeciego filaru emerytalnego. Do Sejmu trafił obywatelski projekt ustawy o IKE. Podpisało się pod nim 120 tys. osób. Zakłada on możliwość odpisania od podstawy opodatkowania pieniędzy wpłacanych do IKE.

Gazeta Prawna przeprowadziła takżę sondę na temat IKE. Wynika z niej, że oszczędzaniem na III filar interesuje się 21 proc. Polaków.