Co kredytobiorcy zapewnia ubezpieczenie na życie?

Zawarcie umowy kredytowej na dom czy mieszkanie wiąże się z
koniecznością wykupu ubezpieczenia na życie. Takie rozwiązanie, choć
podnosi koszty kredytu, jest przede wszystkim zabezpieczeniem dla
banku i rodziny kredytobiorcy w przypadku jego śmierci.

Niektóre z polis posiadają również opcję zwrotu wpłaconych składek.  
Umowy kredytowe, zwłaszcza te hipoteczne, zawieramy na minimum
kilkanaście lat – zdarza się, że raty za mieszkanie czy dom spłacamy
nawet przez 30 – 35 lat. Dlatego też, zaciągając kredyt hipoteczny,
banki wymagają od nas często posiadania ubezpieczenia na życie, jako
formy zabezpieczenia spłaty kredytu, w przypadku śmierci
kredytobiorcy.

Co zapewnia ubezpieczenie na życie?  

Celem polisy przede wszystkim jest zabezpieczenie rodziny
kredytobiorcy. W przypadku jego śmierci, najbliżsi musieliby spłacić
kredyt, a dzięki ubezpieczeniu spłata przechodzi na towarzystwo
ubezpieczeniowe.

To ubezpieczyciel wypłaca bankowi pieniądze, nie angażując kosztowo
rodziny. Kredytobiorcy często jednak narzekają, że jeżeli przez cały
okres spłacania kredytu nic im się nie przydarzy, to pieniądze
wpłacane na ubezpieczenie stanowią tylko dodatkowy koszt, bo nie
przynoszą im korzyści. Tym bardziej, że przez okres 20 czy 30 lat suma
wpłacanych składek może być spora. Dlatego kredytobiorcy bardzo często
postrzegają ubezpieczenie na życie jako kolejną, obowiązkową dopłatę
do kredytu.

Ubezpieczenie ze zwrotem składek

Dobrym rozwiązaniem dla osób biorących kredyt na mieszkanie jest
ubezpieczenie na życie gwarantujące zwrot składek. Jeżeli ubezpieczony
bezpiecznie przejdzie przez okres trwania umowy i nic mu się nie
przytrafi, to po zakończeniu polisy otrzyma zwrot nawet wszystkich
wpłaconych składek. To jaki zwrot otrzyma zależy od długości trwania
polisy.

„Polisa zapewniająca zwrot składek daje realne wsparcie zarówno jeżeli
się z niej skorzysta, jak i w sytuacji gdy nie jest potrzebna.
Zapewniamy albo wypłatę pieniędzy, jeżeli ubezpieczonemu coś się
przytrafi, lub gwarantujemy zwrot wpłaconych składek” – mówi Bogusława
Szyszka-Orłowska, Kierownik ds. Produktów w ING Życie. „Ubezpieczenie
„Ochrona ze zwrotem” dostępne jest od 50 zł miesięcznie, między innymi w placówkach Expander Advisors, Goldinvest, Idea Partners Group, Agent
Transfer”.

Należy pamiętać, że pieniądze ze zwrotu składek są wolne od podatku
dochodowego od osób fizycznych oraz od podatku od dochodów
kapitałowych (tzw. podatek Belki). Kwotę uzyskaną po zakończeniu
okresu ubezpieczenia, czyli na zakończenie kredytu, można przeznaczyć
na dowolny cel, np.: odnowienie mieszkania. Analizując oferty
kredytowe, warto więc zastanowić się nad wyborem ubezpieczenia na
życie, tak aby zawsze dawało ono odpowiednie korzyści w stosunku do
ponoszonego kosztu.

Źródło: ING Bank Śląski