Co daje All risk w ubezpieczeniu domu

Kupując polisę chroniącą nasz dobytek do ryzyk nazwanych doskonale wiemy za co otrzymamy odszkodowanie od towarzystwa ubezpieczeniowego. Na rynku istnieją jednak także tzw. pakiety “all risk”, które oferują szerszą ochronę i gwarantują wypłatę świadczenia w razie takich zajść, których nawet nie jestesmy w stanie sobie wyobrazić.  Zatem jaką właściwie ochronę otrzymujemy wybierając wariant “od wszystkich ryzyk”.

Standardowe ubezpieczenie obejmuje zdefiniowane zdarzenia losowe. Polisa chroni m. in. przed: ogniem, huraganem, gradem, powodzią, opadami, zalaniami w wyniku awarii instalacji lub urządzeń domowych, a nawet trzęsieniem ziemi. Polisa działa również w razie dewastacji, przepięcia oraz kradzieży z włamaniem i rabunkiem. Czy to nie wyczerpuje zakresu ochrony? Okazuje się, że nie. Standardowa polisa wyklucza bowiem np. odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta (zniszczenie wełny mineralnej w dachu przez kuny), czy odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku braku dostępu prądu, gazu, wody.

Lista potencjalnych zdarzeń zawiera m. in.:

  • uszkodzenie parkietu w wyniku przewrócenia się regału wskutek zabawy dzieci;

  • połamanie mebli podczas przeprowadzki;

  • uszkodzenia spowodowane przez zwierzęta nie należące do ubezpieczonego, np. psy sąsiada;

  • śnięcie ryb akwariowych w związku z awarią sieci;

  • zniszczenie przedmiotu przez osoby trzecie, np. rozdarcie tapicerki;

  • zniszczenie ściany lub parkietu przez firmę organizującą przeprowadzki;

  • uszkodzenie mienia w wyniku przewrócenia się sąsiedniego budynku, rusztowania lub ogrodzenia na dom;

  • pokrycie elewacji, drzwi, okien graffiti;

  • zniszczenie elewacji domu lub ogrodzenia przez zwierzęta leśne.


Zakres ochrony w przypadku ubezpieczenia na bazie ryzyk wszystkich jest szerszy od ubezpieczenia na bazie ryzyk nazwanych, niemniej jednak nie można traktować ubezpieczenia All Risks, jak „ubezpieczenia od wszystkiego”, ponieważ również i w tym przypadku obowiązują pewne ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej. Ograniczenia są do znalezienia w rozdziale “wyłączenia odpowiedzialności” Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

W praktyce czasem ujawnia się dodatkowa różnica. W przypadku ubezpieczenia na bazie ryzyk nazwanych, w razie wątpliwości co do przyczyny szkody, to poszkodowany ma obowiązek wykazać, że powstała ona wskutek zdarzenia objętego ochroną (ponieważ ubezpieczyciel udziela ochrony tylko od ryzyk wymienionych w umowie ubezpieczenia). Natomiast w przypadku ubezpieczenia na bazie ryzyk wszystkich, w razie wątpliwości co do przyczyny szkody, to nie poszkodowany, a ubezpieczyciel ma obowiązek wykazać, że nie odpowiada on za powstałą szkodę (ponieważ zakłada się, że ochrona ubezpieczeniowa istnieje, o ile nie została wprost wyłączona).

Można zatem w przypadku ubezpieczeń na bazie ryzyk wszystkich ubezpieczony uzyskuje szerszy zakres ubezpieczenia oraz jest w korzystniejszej sytuacji w razie ewentualnych sporów z ubezpieczycielem.