AXA

Polska jest jednym z 47 krajów, w których działa Axa. Na całym świecie Axa zarządza aktywami o wartości ponad 1,3 biliona euro i ma 65 milionów klientów, w tym w Polsce prawie 700 tysięcy klientów. 

Działalośc Grupy Axa w Polsce jest prowadzona przez następujące spółki:
AXA Ubezpieczenia (Avanssur S.A. Oddział w Polsce)
Spółka ta jest częścią Grupy AXA odpowiadającą za ubezpieczenia komunikacyjne.

AXA Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
AXA Otwarty Fundusz Emerytalny jest podmiotem działającym od 1998 roku w ramach II filaru systemu emerytalnego. AXA OFE jest zarządzany przez AXA Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. Obecnie W AXA OFE jest 626 tysięcy Polaków.

AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Spółka działa na rynku polskim od 1994 roku. Oferuje rozwiązania w zakresie ubezpieczeń na życie, ubezpieczeń ochronnych i zdrowotnych oraz ubezpieczeń z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi, w tym z przeznaczeniem na zbieranie oszczędności na emeryturę.

AXA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Spółka działa w Polsce od 1995 r. Zajmuje się ubezpieczeniami majątkowymi i osobowymi.
Oferuje między innymi ubezpieczenia podróży turystycznych i służbowych.

AXA Polska S.A.
AXA Polska S.A. to najmłodsza z działających w Polsce spółek Grupy AXA. Jest to spółka dystrybucyjno-serwisowa, istniejąca od 2008 r. Odpowiada za wspólne działania dla spółek AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., AXA PTE S.A. oraz AXA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Zajmuje się procesami związanymi z dystrybucją produktów AXA i obsługą klientów, rozwijaniem sprzedaży i podnoszeniem jakości usług AXA.

Adres siedziby w Polsce:
AXA Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna
AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
AXA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa
Budynek Warsaw Trade Tower