9.04.2013 Order Finansowy dla Autocasco Proama

Redakcja Home&Market przyznała Ordery Finansowe. W kategorii ubezpieczenia komunikacyjne Order Finansowy otrzymało Autocasco w Proama.

- Warunki autocasco znacznie się różnią w poszczególnych towarzystwach ubezpieczeniowych – mówi Krzysztof Wanatowicz, Dyrektor ds. Produktów Ubezpieczeniowych w Proama. - W Proama klient otrzymuje szeroki zakres ubezpieczenia gdyż ochroną objęte są szkody, będące następstwem wszelkich zdarzeń nawet tych, których nie udało się wcześniej zdefiniować i przewidzieć. Wyjątkiem są zdarzenia opisane w katalogu wyłączeń. Dodatkowo rozszerzyliśmy zakres ubezpieczenia np. o usługę dzięki której po zakończeniu naprawy przetransportujemy samochód z warsztatu pod dom Klienta.

W Proama ubezpieczenie AC sprzedawane jest zawsze w pakietach, m. in. z OC.

- Dostępne są trzy pakiety AC z czego w ramach każdego występuje inny wariant autocasco: ASO, Komfortowy i Optymalny. Poszczególne warianty różnią się między sobą przede wszystkim sposobem likwidacji szkody. – dodaje K. Wanatowicz. – Dzięki wachlarzowi dostępnych wariantów klient ma możliwość kreowania rodzaju ochrony, aby w jak największym stopniu spełnić swoje oczekiwania. Wybór konkretnego wariantu AC określa sposób likwidacji szkody, np. poprzez rodzaj zastosowanych części zamiennych. Klient może również sam zdecydować o ewentualnej wartości swojego udziału w szkodzie, tzw. franszyzy redukcyjnej, wybierając jedną z zaproponowanych kwot. Takie podejście sprawia, że Klient może brać czynny udział w ustalaniu warunków ochrony, dopasowując ją zarówno do swoich potrzeb, czy też do zasobności portfela.

Klienci posiadający ochronę w wariancie ASO lub bezgotówkowo likwidujący szkodę w ramach wariantu Komfortowego, mogą liczyć na to, że odszkodowanie obejmie wartość części zamiennych w ich pełnym wymiarze - bez potrącenia amortyzacji. – Jest to duży atut ubezpieczenia AC w Proama. Dzięki takiemu podejściu wypłacane odszkodowanie jest w stanie pokryć rzeczywiste koszty naprawy. Klienci cenią takie rozwiązanie, gdyż ogranicza ono nieporozumienia i rozczarowania w relacjach klient – ubezpieczyciel.

Cena również nie jest bez znaczenia. Bezszkodowi kierowcy, którzy m. in. w ostatnim czasie mieli 60% zniżki z tytułu bonus-malus i nie mieli szkód w ostatnim roku, mogą otrzymać nawet 70% zniżkę na ubezpieczenie w Proama. Jest to najwyższy poziom zniżek na rynku.

Przy zakupie polisy klient otrzymuje Osobistego Doradcę, który pomoże przy wyborze i zakupie ochrony oraz pozostaje do jego dyspozycji w trakcie trwania umowy ubezpieczenia.

Redakcja miesięcznika Home& Market już po raz siódmy nagrodziła najlepsze produkty finansowe. Autocasco Proama zostało nagrodzone tytułem Order Finansowy 2012 w kategorii ubezpieczenia komunikacyjne.