8.11.2012 Proama – Rynkowym Liderem Innowacji

Proama znalazła się w gronie najbardziej innowacyjnych firm w Polsce w plebiscycie Strefy Gospodarki i Dziennika Gazety Prawnej - Rynkowy Lider Innowacji 2012 – Jakość, Kreatywność, Efektywność.

Proama jest obecnie najszybciej rozwijającą się firmą ubezpieczeniową w Polsce, która w ciągu 9 miesięcy sprzedała 200 tys. polis.

- Bardzo ważnym elementem naszej strategii jest innowacyjność. Postawiliśmy sobie za cel, że nie uruchamiamy kanału, czy produktu, jeżeli nie możemy być bardziej innowacyjni niż inne podmioty funkcjonujące na rynku – wyjaśnia Robert Sokołowski, Dyrektor Generalny Proama.

Obecnie w ofercie Proama znajdują się pakiety OC i AC, obudowane w wachlarz produktów dodatkowych, takich jak NNW Komunikacyjne, Super Assistance, czy Ochrona Prawna. Nowością na rynku jest również Ubezpieczenie od Utraty Pracy, powiązane z użytkowaniem samochodu oraz NNW Domowe dla osób kupujących ubezpieczenie komunikacyjne. Proama wyróżnia się na rynku, proponując klientom Osobistego Doradcę oraz zniżkę bonus-malus w wysokości nawet 70% dla bezszkodowych kierowców. Wdrażając te elementy Proama jest pionierem na polskim rynku ubezpieczeniowym.

Od początku Proama działa w modelu multikanałowym: produkty ubezpieczyciela dostępne są poprzez Internet, telefon i u agentów. Przez agentów firma sprzedaje ponad 80% wszystkich polis.

- Staramy się także być innowacyjni w stosunku do naszych partnerów biznesowych, aby im pracowało się coraz łatwiej z nami. Na przykład dla agentów wdrożyliśmy pierwszy zupełnie pozbawiony papieru i zbędnych raportów proces sprzedaży polis – dodaje Robert Sokołowski.

Program Rynkowy Lider Innowacji jest skierowany do firm, "dla których nadrzędną ideą jest dbałość o najwyższą jakość swoich produktów, usług, wdrożonych standardów zarządzania czy obsługi klienta."

W uzasadnieniu werdyktu kapituły Programu czytamy:

„Proama otrzymała decyzją Kapituły Programu Rynkowy Lider Innowacji 2012 tytuł laureata programu z uwagi na innowacyjną na rynku ofertę. Proama oferuje maksymalne zniżki przy ubezpieczeniach komunikacyjnych, sięgające 70%, wprowadziła do swojej oferty ubezpieczenie od utraty pracy, dedykowane dla właścicieli pojazdów.”

Kapituła doceniła również NNW Domowe, które jest uzupełnieniem NNW Komunikacyjnego i daje ochronę w razie wypadków w życiu codziennym, poza ruchem drogowym. Za nowoczesne uznała również Osobistego Doradcę i wdrożenie systemu, który pozwala na personalizację kontaktów z klientami. W systemie tym identyfikacja dzwoniącego klienta i przekierowanie go do przypisanego Osobistego Doradcy odbywa się już na poziomie automatycznego serwisu IVR.

- Bardzo nas cieszy to wyróżnienie, gdyż odzwierciedla ciężką pracę naszego zespołu oraz naszą aspirację bycia najbardziej nowoczesną organizacją wśród tradycyjnych firm ubezpieczeniowych – dodaje Robert Sokołowski, Dyrektor Generalny, Proama.

Wśród laureatów programu Rynkowy Lider Innowacji 2012 – Jakość, Kreatywność, Efektywność znajdują się również m.in.: Bank City Handlowy i Polpharma.