8.01.2014 Wsparcie dla Bliskich w ofercie Banku Pocztowego

Bank Pocztowy wprowadził do swojej oferty ubezpieczenie na życie „Wsparcie dla Bliskich”.

Nowy produkt zapewni poczucie spokoju oraz wsparcie finansowe dla najbliższych. Klient ma do wyboru jeden z trzech pakietów – podstawowy, rozszerzony i kompleksowy. W przypadku pierwszego pakietu składka miesięczna wynosi 17 zł (tylko 57 gr. dziennie), a suma ubezpieczenia to 3000 zł. W przypadku pakietu kompleksowego miesięczny koszt to 37 zł, a suma ubezpieczenia to 7000 zł. Dodatkowo, suma ubezpieczenia jest powiększana o 5% po 5 latach od rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej oraz o następne 5% po 10 latach przystąpienia do ubezpieczenia. Jest to ubezpieczenie na życie, które gwarantuje wypłatę świadczeń w przypadku odejścia osoby ubezpieczonej.

Świadczenie ubezpieczeniowe można wykorzystać jako uzupełnienie zasiłku pogrzebowego.

W przypadku Klientów, którzy chcą skorzystać z „Wsparcia dla Bliskich” Bank nie wymaga badań lekarskich. Wystarczy odwiedzić placówkę Banku lub zadzwonić na infolinię.

Do ubezpieczania może przystąpić posiadacz Pocztowego Konta Nestor lub Standard, który ukończył 18 lat i nie przekroczył 85 lat.

Ubezpieczenie „Wsparcie dla Bliskich” oferowane jest we współpracy z ING.