7.11.2012 Nowy partner w biznesie D.A.S.

D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. podpisało generalną umowę ubezpieczenia z Bankowym Funduszem Leasingowym Sp. z o.o. oraz Bankowym Leasingiem Sp. z o.o., które to spółki działają pod wspólną marką PKO Leasing i należą do grupy kapitałowej Banku PKO BP.

Od początku października br. klienci PKO Leasing mają możliwość wykupienia jednego z 3 wariantów ubezpieczenia ochrony prawnej D.A.S. Bazową propozycją jest „Ubezpieczenie Porady Prawnej”, nowością w portfelu D.A.S. jest polisa „Ochrona Prawna Przedmiotu Leasingu” (w odróżnieniu od dotychczas oferowanej firmom leasingowym „Ochrony Prawnej Pojazdu”) a najszerszy zakres oferuje „Ochrona Prawna Firmy”.

Ubezpieczenie „Ochrona Prawna Przedmiotu Leasingu”, poza poradami prawnymi, gwarantuje pokrycie kosztów postępowań sądowych oraz honorarium pełnomocnika sądowego w sporach dotyczących leasingowanego przedmiotu, w zakresie m.in. :
dochodzenia roszczeń z tytułu umów
sporów podatkowych lub celnych
dochodzenia odszkodowań
spraw karnych i wykroczeniowych z tytułu podejrzenia nieumyślnego popełnienia przestępstwa lub wykroczenia regulowanego przepisami, które bezpośrednio regulują zasady używania leasingowanego przedmiotu.
„Ochrona Prawna Firmy” dodatkowo zapewnia finansowanie kosztów spraw nie związanych z leasingiem, ale istotnych w prowadzeniu biznesu, np.
dochodzenia lub obrony przed roszczeniami ze stosunku pracy
dochodzenie roszczeń tytułu naruszenia prawa do nieruchomości
sprawy karne i wykroczeniowe z tytułu nieumyślnego popełnienia przestępstwa lub wykroczenia.


- Cieszę się bardzo z nawiązania współpracy z tak dużą i stabilną firmą – mówi Marek Piotrowicz, dyrektor Departamentu Sprzedaży Korporacyjnej i Underwritingu D.A.S. - Przygotowując propozycję dla PKO Leasing staraliśmy się, żeby jak najlepiej wpisała się ona w dotychczasową ofertę naszego partnera. Zaproponowaliśmy 3 produkty, tak aby przedsiębiorcy mogli wybrać zakres ubezpieczenia najlepiej dopasowany do swoich potrzeb i możliwości finansowych.

Z roku na rok D.A.S. notuje coraz więcej zapytań o porady od swoich klientów. I tak w I półroczu 2012r. klienci ubezpieczyciela uzyskali 9.700 porad podczas, gdy w tym samym okresie 2011 r. było ich 8.800. Odpowiadając na zapotrzebowanie rynkowe, w każdym z 3 wariantów ubezpieczenia D.A.S. zagwarantował klientom PKO Leasing szeroki zakres porad.

- Działamy aktywnie i reagujemy na rozwój nowych kanałów dystrybucji, jaki obserwujemy w ostatnich latach – podkreśla Piotrowicz. - Naszym celem jest oferować partnerom biznesowym produkty dopasowane do ich potrzeb. Nieustannie dbamy o najwyższy poziom świadczonych przez nasza firmę usług, aby klient, który znajdzie się w sytuacji skomplikowanej od strony prawnej, otrzymał profesjonalną i szybką pomoc dzięki ubezpieczeniu D.A.S.