4.03.2013 Gothaer w Rumunii

Rumuńska spółka Platinum Asigurari Reasigurari kupiona w lipcu 2012 r. przez Grupę Gothaer poinformowała o zmianie nazwy swojej spółki na Gothaer Asigurari Reasigurari.

Zmiana miała miejsce w związku z transakcją nabycia większościowego pakietu akcji przez Gothaer Finanzholding AG.

Grupa Gothaer nabyła 67% akcji Platinum Asigurari Reasigurari w październiku 2012 roku. Tym samym Grupa Gothaer rozpoczęła działalność na perspektywicznym rynku rumuńskim, co z kolei wpisuje się w strategię wzrostu Grupy na rynkach Europy Środkowowschodniej. Zmiana nazwy odzwierciedla strategię biznesową obydwu ubezpieczycieli oraz stanowi ważny krok w rozwoju rumuńskiej spółki, która zamierza dołączyć do grona kluczowych graczy na miejscowym rynku ubezpieczeniowym. Finansowe i techniczne wsparcie jednego z najstarszych i najsilniejszych niemieckich towarzystw ubezpieczeń przynosi znaczące wzmocnienie pozycji Platinum.

Więcej niż zwykłe ubezpieczenie
Gothaer Asigurari Reasigurari pozycjonuje się jako „więcej niż po prostu ubezpieczenie”, co oddaje założenia strategii spółki i jej podejścia do Klienta. Oferta rumuńskiego towarzystwa wykracza poza ramy prostego ubezpieczenia – „więcej niż po prostu ubezpieczenie” oznacza wartość dodaną produktów i usług dla Klientów indywidualnych i korporacyjnych.
Oferta Gothaer Asigurari Reasigurari obejmuje podstawowe produkty przeznaczone dla Klientów indywidualnych i korporacyjnych – od ubezpieczenia domów i mieszkań, przez OC komunikacyjne, po ubezpieczenia osobowe – oraz bardziej specjalistyczne produkty dla biznesu: ubezpieczenia majątkowe, OC, ubezpieczenia transportowe i inne.
Dodatkowo, Gothaer będzie w Rumunii pionierem w ubezpieczeniach dla sektora energii odnawialnej. Bogate doświadczenie Grupy, wiodącego ubezpieczyciela w tym zakresie na terenie Niemiec oraz innych państw (projekty dla farm wiatrowych w ponad 24 krajach w Europie), z pewnością zaprocentuje.

Strategia na 2013 rok i kolejne lata
„Skupimy się na wzroście w ubezpieczeniach dla osób indywidualnych oraz w segmencie MŚP. Naszym celem jest wejście do pierwszej dziesiątki ubezpieczycieli w Rumunii do 2017 roku, z przypisem przekraczającym 60 mln EUR. W średnioterminowej perspektywie inwestycje w rozwój szacujemy na poziomie powyżej 15 mln EUR. W ciągu pięciu najbliższych lat do zespołu Gothaer dołączą najlepsi specjaliści. Powstanie około 250 nowych miejsc pracy, co przyczyni się do merytorycznego wzmocnienia towarzystwa i jego pozycji rynkowej. Chcemy być bliżej Klienta, więc znacząco zdywersyfikujemy i rozbudujemy sieć sprzedaży. Powstaną nowe jednostki w najważniejszych ośrodkach na terenie całego kraju, aby ułatwić Klientom dostęp do naszych produktów i usług” – wylicza Anca Babaneata, Prezes Gothaer Asigurari Reasigurari.

200 lat doświadczenia
„Za Gothaer stoi prawie 200 lat doświadczenia i wiedzy, które teraz zostaną wykorzystane w procesie tworzenia lokalnych kompleksowych produktów – innowacyjnych i skutecznych na poziomie operacyjnym oraz procesowym. Doskonałe kierownictwo Gothaer Asigurari Reasigurari oraz infrastruktura towarzystwa każą nam sądzić, że w perspektywie pięciu lat spółka stanie się poważnym graczem na rumuńskim rynku ubezpieczycieli majątkowych” – wyjaśnia Jürgen Meisch, Dyrektor Finansowy niemieckiej Grupy Gothaer.

Gothaer Asigurari Reasigurari – informacje
Oferta Gothaer Asigurari Reasigurari – wspierana doświadczeniem i wiedzą Grupy – ma wyznaczać najwyższe standardy jakości produktów i usług. Spółka zatrudnia obecnie ponad 150 osób i prognozuje przypis za 2012 rok na poziomie 8,4 mln EUR (4,27 mln EUR w 2011 roku). Chce stać się poważnym graczem na rumuńskim rynku ubezpieczycieli majątkowych. Towarzystwo prowadzi sprzedaż poprzez sieć własnych jednostek w Bukareszcie i innych dużych miastach, niezależnych brokerów i agentów, a także online poprzez witrynę www.gothaer.ro.
Gothaer Finanzholding AG posiada 67% akcji Platinum. Pozostałe akcje – w równych częściach – stanowią własność Constantina Tomy, Przewodniczącego organu zarządczego spółki, oraz Efraima Naimera, Zastępcy przewodniczącego organu zarządczego spółki.

Grupa Gothaer – informacje
Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych Gothaer zostało założone w 1820 r. Obecnie posiada ponad 3,5 mln członków i roczny przypis przekraczający 4 mld EUR. Spółka należy do czołówki niemieckich ubezpieczycieli oraz jest jednym z największych ubezpieczycieli wzajemnych w Niemczech. Gothaer Finanzholding AG zarządza działalnością finansową grupy. Klienci to głównie osoby prywatne oraz małe i średnie przedsiębiorstwa. Grupa dysponuje szeroką ofertą dla klientów indywidualnych, MŚP, osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz profesjonalistów i osób wykonujących zawody regulowane. Model biznesowy jest szeroki i zdywersyfikowany: 40% przypisu generują ubezpieczenia majątkowe i osobowe/NNW, 40% ubezpieczenia na życie a 20% ubezpieczenia zdrowotne. Spółki z Grupy Gothaer uzyskały ocenę ‘A-‘ od Standard & Poor's oraz ‘A’ od Fitch Ratings. Grupa rozpoczęła ekspansję w Europie Środkowowschodniej od nabycia polskiej spółki PTU (Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.), obecnie Gothaer TU S.A. Jest również zaangażowana w działania Stowarzyszenia Eurapco.

źródło: Gothaer TU S.A.