30.09.2011 Ubezpieczenie NNW- nowy produkt w Generali Direct

Generali Direct wprowadziło do oferty nowy produkt – Ubezpieczenie NNW. Bogaty zakres ubezpieczenia z możliwością jego dopasowania do potrzeb klientów, a dodatkowo 20% zniżki na zakup polisy do końca roku.

Warszawa, 29 września 2011. Generali Direct wprowadziło do swojej oferty pakiet ubezpieczeń od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW). Wszyscy, którzy zdecydują się na zawarcie polisy do końca br. będą mogli skorzystać z 20% zniżki.

Nowa propozycja Generali Direct to kompleksowa ochrona w ramach ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, dzięki której można zabezpieczyć siebie i swoich bliskich na wypadek zdarzeń losowych i konieczności pokrycia kosztów ewentualnego leczenia.

Ubezpieczanie dostępne jest w kilku wariantach różniących się wysokością sum ubezpieczenia oraz zakresem ochrony. Zakres podstawowy ubezpieczenia obejmuje Śmierć Ubezpieczonego, Śmierć Ubezpieczonego w środku lokomocji, a także usługi Assistance, w których skład wchodzą dwie infolinie: Medyczna i Turystyczna. Polisa może zostać zawarta również w zakresie rozszerzonym o następujące klauzule:

Inwalidztwo
Poważny Uraz
Złamania kości, oparzenia lub odmrożenia ciała
Pobyt w szpitalu
Wypożyczenie lub zakup przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych
Koszty leczenia
Operacje plastyczne
Rehabilitacja
Porwanie