30.05.2014 Ubezpieczenie mieszkaniowe Proama wśród najlepszych

Ubezpieczenie mieszkaniowe Proama Dom Premium według Gazety Finansowej znajduje się wśród najlepszych ubezpieczeń mieszkaniowych oferowanych obecnie przez rynek. Redakcja doceniła szeroki zakres ochrony produktu Proama, który obejmuje aż 22 ryzyka.

Ubezpieczenie mieszkaniowe Proama Dom Premium pozwala elastycznie dopasować ofertę ubezpieczenia do potrzeb Klienta oraz rozszerzyć ochronę dodatkowo na obiekty małej architektury, ogrodzenie czy budynek niemieszkalny.

Redakcja Gazety Finansowej zwróciła uwagę na szeroki zakres ochrony na wypadek 22 zdarzeń losowych, wśród których znajdują się m.in. ryzyko pożaru, zalania, oferowane w standardzie ryzyka przepięcia i dewastacji, jak też ryzyko kradzieży z włamaniem i rabunku (w odniesieniu do elementów stałych i ruchomości domowych).

- Oprócz wypłaty odszkodowania, Proama zwraca również poniesione koszty akcji ratowniczej, naprawy uszkodzonych zabezpieczeń mienia jak też koszty poszukiwania przyczyny powstania szkody. W uzasadnionych przypadkach Proama może również zorganizować i pokryć koszty zakwaterowania zastępczego dla Ubezpieczonego oraz jego najbliższych – mówi Damian Zieliński, Kierownik ds. Ubezpieczeń Mieszkaniowych.

Ubezpieczenie mieszkaniowe jest dedykowane nie tylko właścicielom nieruchomości - mogą je nabyć także najemcy. W takiej sytuacji oferowane w pakiecie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej związanej z użytkowaniem nieruchomości, jest rozszerzone o odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego w stosunku do wynajmującego za szkody w mieniu będącym przedmiotem umowy najmu ("OC najemcy").

- Przy zakupie ubezpieczenia mieszkaniowego Klient może również nabyć dodatkową ochronę, jak np. Assistance Domowe, dzięki któremu nabywa prawo skorzystania z unikatowych na rynku usług takich jak: zaliczka na artykuły pierwszej potrzeby w wysokości 2 000 zł lub też Opiekun Klienta w razie szkody, który m.in. przejmie od Klienta brzemię nadzoru nad pracami związanymi z odbudową zniszczonej lub uszkodzonej nieruchomości – dodaje Damian Zieliński.

Wśród innych ubezpieczeń dodatkowych możemy wymienić: NNW, OC w życiu prywatnym, Ubezpieczenie Ochrony Płatności, Ubezpieczenie Pomocy Prawnej, Ubezpieczenie Na Wypadek Powodzi oraz Ubezpieczenie Od Stłuczenia Przedmiotów Szklanych. Warte podkreślenia jest także OC w życiu prywatnym PLUS, które obejmuje szkody „wężykowe” bez konieczności udowadniania winy.

Z myślą o Klientach finansujących swoje nieruchomości przy pomocy kredytu, Proama oferuje zarówno polisy roczne jak i trzyletnie. Te drugie rozwiązanie pozwala na zaoszczędzenie czasu niezbędnego na dopełnienie formalności kredytowych w banku.