29.10.2013 Banki honorują ubezpieczenia Proama

Większość banków w Polsce traktuje ubezpieczenia komunikacyjne i mieszkaniowe Proama jako wystarczające zabezpieczenie kredytów samochodowych i hipotecznych. Kolejne dołączają do tej listy systematycznie.

Ubezpieczyciel chce być również aktywnym uczestnikiem rynku bancassurance w Polsce, poprzez wdrażanie produktów dopasowanych do potrzeb poszczególnych banków i ich klientów. 

Obecnie, honorowanie polis Proama potwierdziło już 25 banków, w tym: PKO BP, ING, BGŻ, mBank i Multibank. Kolejne są w trakcie procedury weryfikacji dokumentów. Proama jest przygotowana na aktywne rozwijanie szerszej współpracy z instytucjami finansowymi w zakresie bancassurance.

- Dla wielu klientów bank jest głównym źródłem informacji na temat usług finansowych. Co więcej, jak wynika z badania Ernst & Young z 2012 roku, 70% klientów na świecie jest gotowych podzielić się z bankiem bardziej szczegółowymi danymi na swój temat, aby uzyskać szerszą ofertę. Prawie połowa klientów woli kupić kilka produktów finansowych w jednym miejscu, o ile jest to wygodne, proste i stanowi dla nich wartość dodaną – mówi Krzysztof Wanatowicz, Dyrektor Zarządzania Produktami i Bancassurance w Proama.

Dostępne statystyki pokazują jednak istotne różnice w rozwoju bancassurance w Polsce w porównaniu z innymi krajami na świecie. Według raportu PIU za III kwartał 2012r. w Polsce kanał ten generował około 37% składki ubezpieczeniowej (w ubezpieczeniach majątkowych tylko 7%). Dla porównania w niektórych krajach europejskich, m.in. we Włoszech, Francji, Hiszpanii i Portugalii, w ten sposób sprzedaje się 80% ubezpieczeń. Rosnąca świadomość finansowa, a zwłaszcza ubezpieczeniowa Polaków to kolejny argument przemawiający za rozwojem bancassurance w Polsce.

- Chcemy być aktywnym graczem rynku. Zależy nam na wspieraniu rozwoju tego kanału dystrybucji. Jesteśmy w stanie szybko stworzyć i wdrożyć produkty dopasowane do indywidulanych wymagań banku i jego klientów. Współpracując z agentami pokazaliśmy, że w procesie sprzedaży można wyeliminować całkowicie obieg papierowych dokumentów, co znacznie usprawnia i przyspiesza proces obsługi klienta. Mamy więc wypracowane odpowiednie rozwiązania IT, które możemy dostosować do wymagań poszczególnych banków – dodaje Agata Grygorowicz, Dyrektor ds. Sprzedaży Bancassurance w Proama.