26.03.2014 Grupa Ergo Hestia w 2013 roku: mocny wzrost na trudnym rynku

Dynamiczny rozwój w ubezpieczeniach majątkowych, wprowadzenie nowej linii produktowej Ergo 7, udoskonalenie systemu obsługi skarg klientów: to trzy najważniejsze wydarzenia dla Grupy Ergo Hestia w 2013 roku.

Spółki ubezpieczeniowe Grupy zebrały w 2013 r. 4 mld 236 mln zł składki, zamykając rok zyskiem netto w wysokości 173,57 mln zł.

Grupa Ergo Hestia jest drugim co do wielkości ubezpieczycielem majątkowym w Polsce.

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia, największa spółka Grupy, sprzedała po raz pierwszy w historii polisy za ponad 3 mld zł. W porównaniu do roku 2012, jej składka przypisana brutto wzrosła aż o 258,49 mln zł, czyli o 9,4 proc. Na rynku, na którym przez niemal 12 miesięcy trwała wojna cenowa, to wyjątkowy wynik. Firma wykazała jednocześnie zysk netto w wysokości 142,70 mln zł, a jej wynik techniczny sięgnął 82,20 mln zł.

- 2013 rok był wymagający dla ubezpieczycieli. Obserwowaliśmy bardzo ostrą konkurencję cenową, na granicy opłacalności lub już poza nią. Grupa Ergo Hestia rosła stabilnie dzięki ubezpieczeniom korporacyjnym, ale również dzięki konsekwentnej polityce utrzymania cen na takim poziomie, które gwarantują rentowność – komentuje Grzegorz Szatkowski, wiceprezes STU Ergo Hestia ds. finansowych.

W ubiegłym roku Grupa Ergo Hestia podniosła ceny ubezpieczeń – pomimo wojny cenowej na rynku. W 2014 roku kontynuuje ten trend.

- Ceny ubezpieczeń muszą wzrosnąć. Dziś są zdecydowanie zbyt niskie, a oczekiwania klientów wobec świadczeń będą rosły. Podnoszenie cen do poziomu, który pozwoli rentownie obsługiwać klienta, jest niezbędne. Grupa Ergo Hestia konsekwentnie stawia na jakość obsługi i w wyniku za ubiegły rok widać, że taka strategia może przynosić rezultaty - wyjaśnia Małgorzata Makulska, wiceprezes ds. sprzedaży STU Ergo Hestia.

Wszystkie trzy spółki ubezpieczeniowe Grupy Ergo Hestia wypłaciły w 2013 r. poszkodowanym łącznie 1,993 mld zł. Grupa stawia na jakość w obsłudze szkód: klienci Ergo Hestii należą do najbardziej zadowolonych z usług ubezpieczeniowych w Polsce. Dowodem jest wskaźnik skarg, opublikowany w komunikacie Polskiej Izby Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych, po trzech kwartałach 2013 r. Wśród największych towarzystw ubezpieczeń na rynku, najniższy wskaźnik ma właśnie STU Ergo Hestia.

Druga spółka Grupy Ergo Hestia oferująca ubezpieczenia majątkowe – MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń SA – zebrała w analizowanym czasie 691,17 mln zł składki przypisanej brutto. To o 7,7 proc. mniej niż w tym samym okresie 2012 r. MTU wypracowało w ub.r. zysk netto w wysokości 7,76 mln zł.

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA zebrało od stycznia do grudnia ub.r. 543,89 mln zł składki przypisanej brutto. W porównaniu z 2012 r. oznacza to spadek o 26,9 proc. – który nastąpił z powodu zmian w ubezpieczeniach w segmencie bankowym. Zysk netto spółki w 2013 r. wyniósł 23,11 mln zł.

DANE FINANSOWE SPÓŁEK

Wszystkie trzy największe spółki Grupy Ergo Hestia: STU Ergo Hestia, STU na Życie Ergo Hestia i MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń odnotowały w roku 2013 dodatnie wyniki finansowe. Dynamika sprzedaży w przypadku ubezpieczeń majątkowych wyniosła: 105,8 proc. (w tym STU Ergo Hestia: 109,4 proc. oraz MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń: 92,3 proc).

W sumie w roku 2013 r. spółki majątkowe Grupy Ergo Hestia zebrały 3,692 mld zł składki przypisanej brutto. Razem z towarzystwem STU na Życie Ergo Hestia, wartość składki przypisanej brutto to 4,236 mld zł.

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, które oferuje ubezpieczenia majątkowe, w 2013 roku zebrało 3,001 mld zł składki przypisanej brutto – czyli o 9,4 proc. więcej niż w 2012 r. Zysk netto firmy wyniósł w 2013 r. 142,70 mln zł (dynamika 78,8 proc.), a wynik techniczny w tym okresie to 82,20 mln zł (dynamika 62,9 proc.).

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA zebrało 543,89 mln zł składki przypisanej brutto. Jej wartość w porównaniu z rokiem 2012 spadła o 26,9 proc. Zysk netto spółki wyniósł 23,11 mln zł (dynamika 61,7 proc.), a wynik techniczny zamknął się na poziomie 28,49 mln zł (dynamika 61,23 proc.).

MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń SA – drugie w Grupie towarzystwo zajmujące się ubezpieczeniami majątkowymi – zebrało 691,17 mln zł składki przypisanej brutto. To o 7,7 proc. mniej niż w 2012 r. Zysk netto MTU wyniósł 7,76 mln zł (dynamika 22,0 proc.), a wynik techniczny był ujemny (-16,18 mln zł).