25.10.2013 Ubezpieczenie nagrobków

W ofercie PZU od kilkunastu lat można ubezpieczyć nagrobki. Z roku na rok obserwujemy niewielki wzrost zainteresowania tego typu ubezpieczeniami (ponad 6 p.p w skali roku). Największą popularnością ubezpieczenie nagrobków cieszy się w dużych aglomeracjach miejskich.

Jak zawrzeć ubezpieczenie nagrobka?

Wystarczy przy zawarciu polisy mieszkaniowej „PZU DOM Plus” zapytać agenta o dodatkową opcję – ubezpieczenie nagrobka. Ubezpieczenie grobowca w pakiecie z ubezpieczeniem majątku prywatnego: mieszkania lub domu daje możliwość obniżenia składki za ubezpieczenie.

Można też ubezpieczyć nagrobek samodzielnie (nie w pakiecie).

Co tak naprawdę ubezpieczamy?

Ubezpieczeniem objęty jest grobowiec albo tradycyjny nagrobek składający się z płyty umieszczonej na cokole wraz z tablicą napisową oraz rzeźbami i innymi elementami ozdobnymi. Istnieje również możliwość ubezpieczenia ławeczki przy nagrobku lub nawierzchni wyłożonej dookoła nagrobka.

Od jakich zdarzeń można ubezpieczyć nagrobek?

Ubezpieczenie chroni nagrobek przed skutkami działania sił przyrody i żywiołów: powodzią, opadami deszczu i śniegu, huraganem, gradobiciem, upadku drzew lub masztów, trzęsieniem ziemi czy uderzeniem pojazdu. Odszkodowanie otrzymamy też w razie kradzieży całego nagrobka lub jego elementów np. rzeźb lub wazonów, o ile są one przymocowane na stałe do nagrobka lub grobowca. Ubezpieczenie nagrobka chroni także przed ryzykiem dewastacji rozumianej jako umyślne zniszczenie przez osobę trzecią.

Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody powstałe wskutek działania zarządów nekropolii, przedsiębiorstw pogrzebowych i firm kamieniarskich. PZU nie odpowiada również za zniszczenia płyty nagrobnej w wyniku, osuwania lub zapadania się ziemi lub osmolenia, pobrudzenia zniczem.

Ile kosztuje ubezpieczenie nagrobka?

Wysokość składki zależy od wartości i lokalizacji nagrobka. Średnia składka wynosi ok 120 zł rocznie, przy czym za nagrobek o wartości 5 tys. zł zapłacimy już od 65 zł. Stanowi to niewielką składkę w odniesieniu do ewentualnej szkody, która może wynosić nawet kilka tysięcy zł.