25.10.2013 Liberty Direct utrzymuje wysoką jakość obsługi

Firma ubezpieczeniowa Liberty Direct opublikowała wyniki badań satysfakcji klientów przeprowadzonych w ciągu III pierwszych kwartałów br. Wynika z nich, że 96% osób korzystających z usług towarzystwa jest zadowolonych z obsługi świadczonej przez firmę.

Odsetek reklamacji do Rzecznika Ubezpieczonych w stosunku do ilości pojazdów ubezpieczonych w Liberty Direct utrzymuje się na niskim poziomie. W III kwartale wyniósł on 0,015%. 

„Wysoką jakość obsługi utrzymujemy dzięki stosowanemu od 4 lat kompleksowemu systemowi zarządzania jakością. Choć osiągamy w tym obszarze bardzo dobre wyniki - nie spoczywamy na laurach cały czas wprowadzając udoskonalenia i podnosząc efektywność procesów obsługowych. Filarem naszego systemu są prowadzone w sposób ciągły badania satysfakcji Klientów. Pozwalają nam one błyskawicznie identyfikować i reagować na ewentualne niedociągnięcia. Dzięki temu dostarczamy Klientom oczekiwaną jakość i spełniamy ich oczekiwania” - komentuje Jakub Staryga, Starszy Kierownik ds. Jakości w Liberty Direct.

Wysoka jakość usług Liberty Direct została również potwierdzona w zewnętrznych rankingach. Ubezpieczyciel został w tym roku wyróżniony Godłem Firma Przyjazna Klientowi, nagrodą Gwiazda Jakość Obsługi oraz złotym Laurem Konsumenta 2013.

Badania satysfakcji klientów realizowane są w Liberty Direct w sposób ciągły metodą ankiet telefonicznych. Od stycznia do końca września br. wzięło w nich udział 12 tys. osób. Badaniami zostały objęte zarówno osoby ubezpieczone w firmie, kontaktujące się z firmą w sprawie zapoznania się z ofertą, jak również kierowcy likwidujący szkodę z OC i AC.