25.02.2014 Konsolidacja w Grupie Ergo Hestia

Grupa Ergo Hestia integruje spółki majątkowe: w ciągu najbliższych 12 miesięcy MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń połączy się z STU Ergo Hestia.

Marka MTU pozostaje na rynku i będzie funkcjonować jako jedna z marek Grupy Ergo Hestia: oferując proste, przyjazne ubezpieczenia w konkurencyjnej cenie.

- Dla Klienta, którego obsługiwaliśmy w ramach MTU, nie zmieni się nic. Otrzyma proste, przyjazne ubezpieczenia w dobrej cenie, pod dobrze znaną marką MTU. Grupa Ergo Hestia zyska natomiast dzięki centralizacji funkcji biznesowych – komentuje Piotr Śliwicki, Prezes STU Ergo Hestia S.A.

Połączenie pozwoli wykorzystać w pełni najlepszą jakość likwidacji szkód, która cechuje STU Ergo Hestia S.A. i niskokosztowe doświadczenia MTU.Włączenie MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w struktury STU Ergo Hestia S.A. będzie zrealizowane poprzez połączenie spółek. Połączenie sprawi, że powstanie jeden z największych ubezpieczycieli majątkowych na polskim rynku.

W sumie po trzech kwartałach 2013 r. STU Ergo Hestia zebrało 2 mld 237 mln zł składki przypisanej brutto; MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń – ponad 522 mln zł. Łącznie to 2 mld 759 mln zł składki przypisanej brutto.

W celu realizacji planu konsolidacji Grupy, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MTU Mojego Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. podjęło 21.02.2014 r. decyzję o odwołaniu Zarządu Spółki: Prezes Małgorzaty Knut oraz Wiceprezes Ilony Wolszleger-Dunajskiej.

Tego samego dnia Rada Nadzorcza MTU Mojego Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. zdecydowała o wydelegowaniu Członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Członków Zarządu Spółki. W związku z tą decyzją, Pan Piotr Śliwicki wykonuje dziś czynności Prezesa Zarządu, a Pani Małgorzata Makulska – Wiceprezesa Zarządu MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Docelowo w skład Zarządu MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. wejdą Członkowie Zarządu STU Ergo Hestia S.A.: Piotr Śliwicki jako Prezes Zarządu oraz Małgorzata Makulska i Grzegorz Szatkowski w randze Wiceprezesów Zarządu.

MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. należy w 100% do STU Ergo Hestia S.A.