23.10.2012 Klienci Warty i Expandera mogą zyskać nawet w czasie bessy

Salsa 2012 to trzyletnie ubezpieczenie na życie i dożycie przygotowane przez Wartę specjalnie dla Expandera. Unikalna strategia inwestycyjna, zastosowana w produkcie umożliwia klientom otrzymanie premii nie tylko w czasie hossy, ale i bessy. Umowa daje im też pewność, że nie stracą alokowanego kapitału.

Konstrukcja produktu oparta jest na stabilnej i niezwykle skutecznej strategii DB SALSA Sectors EURO Net opracowanej przez Deutsche Bank. Jej olbrzymią zaletą jest możliwość generowania zysków zarówno w czasie lepszej jak i gorszej koniunktury giełdowej. Jak to możliwe? Co miesiąc wybierane są dwa spośród 5 indeksów sektorowych europejskich spółek. W indeksie o pożądanych charakterystykach zajmowana jest pozycja długa (czyli zarabiająca na wzrostach), a w tym o niepożądanych charakterystykach pozycja krótka (czyli zarabiająca na spadkach).

Zaobserwowano bowiem, że niezależnie od sytuacji rynkowej notowania spółek poszczególnych sektorów zachowują się odmiennie, co legło u podstaw opisywanej konstrukcji. Kryterium wyboru indeksów jest wskaźnik Williama F. Sharpe’a laureata nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii. Wskaźnik ten pozwala ocenić, która inwestycja jest bardziej efektywna w danym okresie pod kątem zarówno potencjalnej stopy zwrotu jak i ryzyka jakie za sobą niesie. Dodatkowym narzędziem wykorzystywanym w ramach strategii jest mechanizm kontroli ryzyka, który pozwala ograniczyć zmienność osiąganych przez nią wyników.

Wszystkie te przemyślane rozwiązania pozwalają na wykorzystanie okazji jakie powstają na rynku akcji, niezależnie czy panuje akurat hossa czy bessa. A wszystko to przy ograniczonym ryzyku. Dlatego SALSA 2012 to idealny produkt dla osób oczekujących efektywnych i atrakcyjnych, a zarazem bezpiecznych form ulokowania kapitału.

Skuteczność strategii potwierdzają wyniki osiągnięte przez produkt Salsa I, który zakończył się rewelacyjnym wynikiem nawet w niesprzyjających warunkach rynkowych, jakie panowały w okresie trwania produktu: czyli od marca 2008 do marca 2012. Premia dla posiadaczy Salsa I wyniosła 52,57 proc., podczas gdy indeks WIG w tym okresie stracił niemal 27 proc., a indeks S&P 500 wzrósł zaledwie o 4 proc.

Wysokość premii w Salsa 2012 nie jest ograniczona i zależy od wyników indeksu. Partycypacja klienta w wynikach indeksu znajdzie się w przedziale 85-115% i zostanie ustalona po zakończeniu subskrypcji i podana w certyfikatach ubezpieczenia. Równocześnie atutem oferty jest pełna ochrona wartości alokowanego kapitału, czyli wpłaconej składki, pomniejszonej o opłatę wstępną.

Dodatkowo ubezpieczeniowy charakter produktu, zapewnia wypłatę świadczenia wskazanej osobie uprawnionej w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej. Świadczenie to nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn oraz od zysków kapitałowych.