22.09.2011 „Złoto na Plus” w ING

ING Bank Śląski we współpracy z ING Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie oferuje klientom Inwestycyjny Plan Ubezpieczeniowy „Złoto na Plus”, którego dochodowość jest uzależniona od wzrostu ceny złota na światowych rynkach. Subskrypcja trwa od 20 września do 7 października br.

- Od dłuższego czasu obserwujemy stały i systematyczny wzrost ceny złota na światowych giełdach w wyniku niepewnej sytuacji na międzynarodowych rynkach finansowych. Również prognozy dla rynku złota na lata 2012 – 2013 wskazują na możliwą kontynuację trendu wzrostowego ceny tego kruszcu, który zawsze w niepewnych czasach był bezpieczną przystanią dla inwestorów - powiedział Dariusz Maliszewski, Manager Wydziału Produktów w ING Banku Śląskim.

- Inwestycyjny Plan Ubezpieczeniowy „Złoto na Plus” to propozycja dla tych klientów, którzy chcieliby skorzystać z możliwego dalszego wzrostu ceny złota w okresie najbliższych 24 miesięcy. Przy optymistycznym scenariuszu rynkowym, potencjalny dochód z tej inwestycji może wynieść maksymalnie 29,99% netto za cały okres inwestycji, co można porównać do tradycyjnej lokaty oprocentowanej na 18,5% w stosunku rocznym – dodał D. Maliszewski.

Inwestycyjny Plan Ubezpieczeniowy „Złoto na Plus” jest 24-miesięcznym ubezpieczeniem na życie i dożycie, w którym ochronę ubezpieczeniową zapewnia ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Najważniejsze parametry produktu to:
minimalna kwota inwestycji 3.000 zł,
okres inwestycji – 24 miesiące,
aktywo bazowe: cena złota (Indeks GOLDLNPM),
na koniec okresu ubezpieczenia 100%-owa gwarancja wpłaconych środków.

Przypominamy, że:
przystąpienie do ubezpieczenia nie wiąże się z dodatkowymi opłatami,
brak podatku od dochodów kapitałowych (podatku Belki) uzyskanych w okresie inwestycji,
wpłaty dokonane na poczet składki w okresie subskrypcji będą oprocentowane 3,50% w skali roku,
odsetki naliczone za okres subskrypcji powiększają wpłatę na poczet składki.

Inwestycyjny Plan Ubezpieczeniowy „Złoto na Plus” jest dostępny we wszystkich oddziałach ING Banku Śląskiego oraz za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej ING BankOnLine.