20.05.2014 Jak zgłosić szkodę po ulewnym deszczu?

ERGO Hestia uruchomiła specjalną infolinię dla osób poszkodowanych przez ulewne deszcze. Wystarczy zadzwonić na numer 800 437 842, czyli 800 HESTIA, by uzyskać priorytetową pomoc przy likwidacji szkody. 

Ulewne deszcze oznaczają większe szkody nż zwykle. Jeśli już zdarzy się nieszczęście, warto wiedzieć, jak najszybciej uzyskać odszkodowanie u ubezpieczyciela.

Likwidacja może odbywać się na kilka sposobów.

Dla szkód, w których zakres uszkodzeń nie jest znaczny, proces likwidacji odbywa się w ramach procedury uproszczonej. Polega ona na ustaleniu odszkodowania w oparciu o rozmowę telefoniczną, bez wykonywania oględzin. Oznacza to oszczędność czasu i zaangażowania klienta, a przede wszystkim – bardzo szybką wypłatę.

Tam, gdzie szkody są większe, Ergo Hestia wysyła likwidatorów mobilnych.

Co się stanie, kiedy zgłosisz szkodę?

Jeśli szkoda jest niewielka, zgłosisz ja na infolinii – i po dosłaniu dokumentów, wypłacimy odszkodowanie.
Jeśli szkoda jest większa, likwidator mobilny przyjedzie do Ciebie i dokona oględzin mienia dotkniętego szkodą; sporządzi opis i kwalifikację zniszczeń.
Następnie poprosimy Cię o zgromadzenie dokumentacji niezbędnej do oceny odpowiedzialności i ustalenia wysokości odszkodowania;
Następnie na podstawie dokumentów i oględzin ustalimy przyczyny i okoliczności powstania szkody;
Wycenimy zniszczone mienie lub koszty jego naprawy
Wypłacimy odszkodowanie

Pamiętaj! Warto zabezpieczyć swoją własność, aby to, co dla nas cenne, nie zostało zniszczone.

W przypadku intensywnych opadów deszczu z burzami:
Warto zweryfikować stan naszych okien oraz wychodząc z domu zadbać by zostały one zamknięte.
Dobrze również zabezpieczyć sprzęt wyłączając go z sieci w czasie burzy.
W trakcie podtopień dobrze jest przygotować zapory w postaci worków z piaskiem, które uniemożliwią wdarcie się wody do pomieszczeń.
W sytuacji, gdy woda dostanie się do środka można przystąpić do jej wypompowania oraz wezwać na pomoc straż pożarną dysponującą specjalistycznym sprzętem.
W przypadku zerwania dachu przydatna może okazać się folia lub plandeka, którą powinniśmy zabezpieczyć dach w celu zapobiegania dalszym zniszczeniom.