19.11.2013 Nowe ubezpieczenie ING Życie – Ochrona ze zwrotem

ING Życie rozszerza swoją ofertę o nowe ubezpieczenie na życie
„Ochrona ze zwrotem". Rozwiązanie z jednej strony stanowi
zabezpieczenie finansowe najbliższych, z drugiej – gwarantuje zwrot
wpłaconych pieniędzy, gdy w trakcie trwania ubezpieczenia klient nie
skorzysta z polisy.

Długoterminowe ubezpieczenie „Ochrona ze zwrotem” to prosta polisa o
przejrzystych warunkach. W przypadku śmierci ubezpieczonego, bliscy
otrzymują określoną w polisie kwotę pieniędzy. Jeżeli klient
bezpiecznie przejdzie przez okres ubezpieczenia i nic mu się nie
przytrafi, to po zakończeniu polisy otrzyma nawet do 100% wpłaconych
składek. To, jak długo będzie trwać polisa, ma wpływ na poziom zwrotu
składek, już na etapie zakupu polisy można dopasować czas trwania
umowy do własnych potrzeb.

„Z naszych badań wynika, że w Polsce jest spora grupa osób, która nie
widzi korzyści z wydawania pieniędzy na ubezpieczenie na życie,
zwłaszcza jeżeli przez okres trwania umowy nie ma potrzeby korzystania
z polisy. Stworzyliśmy więc produkt, który zapewnia zwrot wpłaconych
środków, jeżeli ubezpieczonemu nic się nie przytrafiło” – mówi
Bogusława Szyszka-Orłowska, Kierownik ds. Produktów w ING Życie.
„Wierzymy, że takie rozwiązanie zachęci klientów do ubezpieczania się
i zapewnienia ochrony finansowej bliskim.”

Ubezpieczyciel zadbał też o to, aby pieniądze utrzymywały wartość w
czasie, ponieważ zarówno składka, jak i suma ubezpieczeniowa mogą
podlegać indeksacji, chyba, że klient zadecyduje inaczej. Dodatkowo
warto zauważyć, że wypłata z ubezpieczenia jest wolna od podatku
dochodowego od osób fizycznych oraz od podatku od dochodów
kapitałowych (tzw. podatek Belki). Kwotę uzyskaną po zakończeniu
okresu ubezpieczenia można przeznaczyć na dowolny cel: dodatkowe
środki na emeryturę, wsparcie finansowe dla dzieci czy podróż marzeń.
Ubezpieczenie „Ochrona ze zwrotem” ING Życie dostępne jest m.in. w
placówkach: Expander Advisors, Idea Partners Group, Agent Transfer,
czy Goldinvest.